Ewidencja księgowa papierów wartościowych i instrumentów pochodnych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wdowiak, Wojciech
dc.contributor.author Kozińska Edyta
dc.date.accessioned 2014-01-09T13:52:20Z
dc.date.available 2014-01-09T13:52:20Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3651
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy jest zatem prezentacja papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich ewidencji księgowej. Istotną część pracy stanowi również ich charakterystyka z przedstawieniem rodzajów, funkcji i sposobów posługiwania się papierami wartościowymi w praktyce. Celem pracy jest wykazanie specyfiki papierów wartościowych i instrumentów pochodnych jako narzędzi rynku finansowego a w szczególności dotyczy to instrumentów pochodnych.Z tak sformułowanego celu hipotezy badawcze ująć można następująco: 1. Papiery wartościowe stanowią istotne źródło zabezpieczenia kapitału firmy (chodzi tutaj o akcje, obligacje i weksle) oraz wymagają specyficznego systemu ewidencji księgowej. 2. Instrumenty finansowe stanowią zabezpieczenie ryzyka transakcji finansowych dotyczących papierów wartościowych i w związku z tym, wymagają również specyficznego podejścia do ewidencji księgowej. 3. Specyfika w obu przypadkach dotyczy ewidencji albo w tak zwanym koszcie zakupu albo w tak zwanej wartości godziwej. Argumenty przytoczone w niniejszej pracy służą wykazaniu rosnącej przydatności papierów wartościowych i instrumentów pochodnych w działalności gospodarczej firm. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject rynek kapitałowy pl
dc.subject papiery wartościowe pl
dc.subject instrumenty pochodne pl
dc.subject opcje pl
dc.subject kontrakty terminowe pl
dc.subject ewidencja papierów wartościowych pl
dc.subject księgowanie weksli pl
dc.subject księgi rachunkowe pl
dc.subject rachunkowość pl
dc.subject międzynarodowe standardy rachunkowości pl
dc.subject zasady wyceny instrumentów finansowych pl
dc.title Ewidencja księgowa papierów wartościowych i instrumentów pochodnych pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info