Czynniki wpływające na decyzję o podniesieniu kwalifikacji, kompetencji zawodowych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cwynar, Wiktor
dc.contributor.author Tokarczyk, Marzena
dc.date.accessioned 2014-01-09T14:17:22Z
dc.date.available 2014-01-09T14:17:22Z
dc.date.issued 2012-09-28 15:21:41
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3657
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest zbadanie czynników wpływających na decyzję o podniesieniu kwalifikacji, kompetencji zawodowych. Na potrzeby pracy postawiono następujące hipotezy badawcze: Hipoteza 1: Decyzje o podnoszeniu kwalifikacji są świadomie przemyślane i podejmowane samodzielnie. Hipoteza 2: Ludzie korzystają z różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Hipoteza 3: Pracownicy podnoszą kwalifikacje z inicjatywy pracodawcy. Hipoteza 4: Podnoszenie kwalifikacji przynosi pracownikom korzyści. Część teoretyczna pracy powstała na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, natomiast cześć praktyczną opracowano na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale pracy omówiono znaczenie procesów decyzyjnych w karierze zawodowej. Scharakteryzowano pojęcie „decyzja”, opisano procesy decyzyjne w organizacji oraz omówiono skutki decyzji. Kolejny rozdział pracy poświęcono podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych, omówiono formy dokształcania i rozwoju oraz potrzeby rynku pracy. Ponadto scharakteryzowano organizacje uczące się. Kariera zawodowa a kwalifikacje i kompetencje to tematy poruszane w trzeciej części pracy. W tym rozdziale dokonano charakterystyki kariery zawodowej, przedstawiono doradztwo zawodowe i ścieżki kariery. W czwartym rozdziale pracy zbadano czynniki wpływające na samo dokształcanie. W tej części pracy opisano ankietę jako narzędzie badawcze oraz przedstawiono badanie czynników wpływających na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji, ponadto dokonano analizy wyników badań, która pozytywnie zweryfikowała wszystkie postawione wcześniej hipotezy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject proces decyzyjny pl
dc.subject kariera zawodowa pl
dc.subject kwalifikacje zawodowe pl
dc.subject kompetencje pl
dc.subject rozwój pl
dc.subject kształcenie ustawiczne pl
dc.title Czynniki wpływające na decyzję o podniesieniu kwalifikacji, kompetencji zawodowych pl
dc.title.alternative Faktors affecting to the decision to improve qualifications of professionals competence pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-09T13:12:54Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info