Analiza czynników motywujących pracowników pokolenia „Y” na terenie miasta Tarnowa w oparciu o badania własne

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Rutyna, Sabina
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:16:54Z
dc.date.available 2014-01-10T09:16:54Z
dc.date.issued 2012-09-27 18:43:14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3696
dc.description.abstract Temat pracy licencjackiej został wybrany ze względu na pasję autorki związaną z zagadnieniami dotyczącymi motywacji. Chciałaby ona w przyszłości otworzyć własną firmę i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, zarządzając i kierując zespołem ludzkim. Młode pokolenie zaczyna dominować na rynku pracy. Autorka pragnie poznać i w szczególności zrozumieć podejście do życia oraz pracy zawodowej przedstawicieli pokolenia Y. W poniższej pracy poddano weryfikacji następującą hipotezę: Tarnowskich przedstawicieli pokolenia Y cechuje niski poziom satysfakcji z wykonywanej pracy, co wskazuje na to, iż są niewłaściwie motywowani. Przy tworzeniu niniejszej pracy autorka wykorzystała następujące materiały źródłowe: literaturę przedmiotu, strony internetowe, artykuły, akty prawne, dokumenty rządowe, w tym raport Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat współcześnie żyjącego, młodego pokolenia Polaków. W części empirycznej prezentowana praca jest efektem własnych badań nt. motywowania pracowników pokolenia Y w wielu firmach, o różnorodnej wielkości, zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowa. Sondażem badawczym przeprowadzonym w lipcu 2012 roku objęto 50 osób. Autorka pracy, realizując wybrany temat oparła się również na własnych przemyśleniach, a także doświadczeniu własnych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja pl
dc.subject motywacja pracowników pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject człowiek w organizacji pl
dc.title Analiza czynników motywujących pracowników pokolenia „Y” na terenie miasta Tarnowa w oparciu o badania własne pl
dc.title.alternative The analysis of factors motivating the generation “y” employees in the city of Tarnów as based opon the author's own research pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-09T17:47:49Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info