Wykorzystanie środków unijnych w gminie Chełmiec w latach 2007-2013

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Leśniak, Anna
dc.date.accessioned 2014-01-10T09:34:45Z
dc.date.available 2014-01-10T09:34:45Z
dc.date.issued 2012-09-27 22:18:56
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3699
dc.description.abstract Niniejsza praca dotyczy funduszy pozyskiwanych ze środków Unii Europejskiej. Jako obszar badawczy wybrałam gminę Chełmiec, ze względu na fakt, iż jest to największa gmina w regionie i jednocześnie prężnie działająca. Zanim przeszłam do charakterystyki obiektu badawczego przybliżyłam czym jest polityka regionalna Unii Europejskiej, co uważam za istotne, ze względu na konieczność zrozumienia dalszych rozważań. Badania dotyczyły analizy środków unijnych pozyskanych przez tę jednostkę, z podziałem na poszczególne programy operacyjne. Dzięki środkom pomocowym było możliwe zrealizowanie dużych inwestycji, opiewających na kilka milionów złotych, ale także tych mniejszych, związanych z pielęgnacją miejsc kultu oraz tradycji regionalnej. Gmina Chełmiec jest prekursorem w pozyskiwaniu środków, czego dowodem jest wysoka druga pozycja w rankingu Związku Powiatów Polskich w kategorii najlepsza gmina wiejska, gdzie lokata uzależniona jest między innymi od ilości zgłaszanych projektów. Jednostka, której charakterystyki się podjęłam wielokrotnie była liderem w wymienionym rankingu, przykładem jest pierwsza lokata w rankingu w 2011 roku, w kategorii najlepsza gmina wiejska oraz trzecie miejsce w rankingu energii odnawialnej, a w związku z tym, iż nadal nie pozostaje bierna, ma szanse na odzyskanie najwyższego miejsca. Pozyskane dziesiątki milionów złotych pozwoliły na zmniejszenie liczby barier oraz realizację inwestycji na szeroką skalę. pl
dc.description.abstract The thesis focuses on the funds obtained from the European Union. I have chosen the Chełmiec Community as my research area because it is the largest community in the region and at the same time it is very active. Before the analysis of the Chełmiec Community I tried to define the concept of the European Union regional policy since it is necessary for clear understanding of the analysis. The study involved the analysis of EU funds obtained by this community broken down by operational programs. Thanks to the aid founds it was possible to accomplish large investments worth several millions of PLN, but also those smaller ones related to the care of places of worship and regional traditions. The Chełmiec Community is a precursor in obtaining EU funds as evidenced by the second position in the Polish Counties Association ranking in the category of the best rural community where the position depends on the number of submitted projects. The community I decided to analyze has often been a leader in that ranking, for example the first place in the ranking in 2011, in the category of best rural and third place in the ranking of renewable energy, and moreover, since it is still very active, it has a chance to regain the highest place. Obtained millions of PLN helped to reduce the number of barriers and the accomplishment of large-scale investments. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject polityka regionalna pl
dc.subject programy operacyjne pl
dc.subject fundusze unijne pl
dc.subject gmina Chełmiec pl
dc.subject regional policy pl
dc.subject operational programs pl
dc.subject EU funds pl
dc.subject Chełmiec Community pl
dc.title Wykorzystanie środków unijnych w gminie Chełmiec w latach 2007-2013 pl
dc.title.alternative Usage of the EU funds in the Chełmiec Community in the Years 2007-2013 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-10T08:40:34Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info