Strategia zarządzania ryzykiem kredytowym na przykładzie City Handlowy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Świerad, Justyna
dc.date.accessioned 2014-01-10T10:55:32Z
dc.date.available 2014-01-10T10:55:32Z
dc.date.issued 2012-09-26 13:36:21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3714
dc.description.abstract Skuteczne oszacowanie ryzyka kredytowego ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości banku. Wadliwe procedury kredytowe, niewystarczające zabezpieczenia, zła ocena zdolności kredytowej, zbyt mało informacji o kredytobiorcy odbijają się negatywnie na kondycji finansowej banku. Celem pracy jest przeanalizowanie metod i sposobów szacowania ryzyka kredytowego oraz próba odpowiedzi na pytanie o przyczynę wzrostu liczby klientów nieterminowo spłacających zobowiązania. Na początku pracy przedstawiono proces kształtowania się ustawodawstwa bankowego w Polsce. W dalszej jej części opisano najważniejsze pojęcia oraz metody pomiaru ryzyka kredytowego. Analiza ryzyka kredytowego przeprowadzona została na podstawie procesów zarządzania ryzykiem i metodach badania zdolności kredytowej kredytobiorcy stosowanych w banku City Handlowy. pl
dc.description.abstract Effective assessment of the credit risk is fundamental to the future of the bank. Wrong credit procedures, insufficient collateral, bad credit rating, too little information about the debtor reflect negatively on the financial condition of the bank. The aim of this study is to analyze the methods and ways of estimating the credit risk and trying to find the answer to the question about the reason of the increase in the number of customers repaying obligations untimely. The beginning of this study presents the process of building Polish banking legislation. Following section describes the key concepts and methods of measurement of credit risk. Credit risk analysis has been carried out on the basis of risk management processes and methods used in testing the debtor’s creditworthiness in Citi Handlowy Bank. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject prawo bankowe pl
dc.subject kredyt bankowy pl
dc.subject ryzyko kredytowe pl
dc.subject analiza ryzyka kredytowego pl
dc.title Strategia zarządzania ryzykiem kredytowym na przykładzie City Handlowy pl
dc.title.alternative The credit risk management startegy based on 'City Handlowy' Bank pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-10T08:40:25Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info