Proces przygotowania i wprowadzenia nowego produktu na rynek na przykładzie Wytwórni Naturalnych Wód Mineralnych "Ustronianka"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Okońska Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-10T21:13:05Z
dc.date.available 2014-01-10T21:13:05Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3770
dc.description.abstract Wprowadzenie produktu na rynek zgodnie z założeniami pełnego programu marketingowego na cały wybrany rynek docelowy jest końcowym etapem procesu kształtowania nowego produktu. Proces ten wymaga bieżącej kontroli zachowania się nabywców wprowadzanego produktu. Badania mają na celu wykazanie czy produkt znajduje akceptację nabywców, czy występuje niski wskaźnik zakupów produktu po raz pierwszy, a wysoki zakupów powtórnych, czy też może zachodzi odwrotna sytuacja. Niski wskaźnik zakupów produktu po raz pierwszy, a wysoki zakupów powtórnych wskazuje na konieczność intensyfikacji działań promocyjnych. Zaś wysoki wskaźnik zakupu produktu po raz pierwszy, a niski zakupów powtórnych może wskazywać na potrzebę zmiany niektórych cech produktu lub prowadzonych działań marketingowych. Po wprowadzeniu produktu na rynek przeprowadza się badania konsumenckie, które mają na celu sprawdzenie czy dany produkt jest kupowany przez osoby z zaplanowanej docelowej grupy konsumentów, czy spełnia oczekiwania nabywców oraz jakie są opinie o cechach produktu i jaki jest powstający wizerunek marki i produktu.Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie procesu wprowadzenia wybranego produktu na rynek na podstawie badań przeprowadzonych w Wytwórni Naturalnych Wód Mineralnych "Ustronianka" w Ustroniu na przykładzie napoju "Finto". Przedstawiono ogólną koncepcję, strategię, analizę ekonomiczną produktu oraz testowanie i zarządzanie produktem. Zaprezentowano plan marketingowy oraz zdefiniowano nabywców i ich zachowania. Przedstawiono charakterystykę Wytwórni Naturalnych Wód Mineralnych "Ustronianka" oraz opisano strategię i wprowadzenie produktu na rynek. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject proces produkcyjny pl
dc.subject strategia produktu pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject analiza ekonomiczna produktu pl
dc.subject zarządzanie produktem pl
dc.subject rynek pl
dc.subject promocja pl
dc.title Proces przygotowania i wprowadzenia nowego produktu na rynek na przykładzie Wytwórni Naturalnych Wód Mineralnych "Ustronianka" pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info