Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Limanowa w latach 2006 - 2010

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kołomycew, Anna
dc.contributor.author Poręba, Romana
dc.date.accessioned 2014-01-11T09:19:24Z
dc.date.available 2014-01-11T09:19:24Z
dc.date.issued 2012-09-23 09:04:32
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3792
dc.description.abstract Celem pracy jest ukazanie źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, na przykładzie gminy Limanowa w okresie 2006-2010. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów, spośród których pierwsze dwa mają charakter teoretyczny, a trzeci stanowi empiryczne przełożenie naukowych przemyśleń na grunt rzeczywistości praktycznej. Rozdział pierwszy poświęcony został istocie samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gminy jako podstawowej jednostki podziału terytorialnego. Rozdział drugi dotyczy polityki finansowej gminy. Szczegółowo scharakteryzowano budżet jako fundamentalne narzędzie zarządzania finansami gminnymi oraz przedstawiono zasady polityki finansowej samorządu na szczeblu gminy. Ukazano również powiązanie między deficytem budżetowym a problemem zadłużania się gminy. Rozdział trzeci stanowi został poświęcony gminie Limanowa. Ukazano w nim obecną sytuację społeczno - gospodarczą, wskazano atuty i słabe strony, poddano analizie budżety z lat 2006-2010, a także podjęto próbę oceny efektywności ekonomicznej. Niniejsza praca powstała w oparciu o obowiązujące akty prawne związane z finansami samorządu terytorialnego, a także literaturę fachową, dotyczącą zwłaszcza tematyki samorządu terytorialnego, administracji publicznej oraz finansów publicznych. Wykorzystano uchwały Rady Gminy, a zwłaszcza: uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetów z lat 2006-2010 oraz Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Limanowa na lata 2004-2013. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.subject finansowanie samorządu terytorialnego pl
dc.subject dochody gminy pl
dc.subject wydatki pl
dc.title Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Limanowa w latach 2006 - 2010 pl
dc.title.alternative Financing of the local governments. Case study of Limanowa municipality 2006 - 2010 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-10T15:38:16Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info