Analiza gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazur, Zbigniew
dc.contributor.author Kupiec, Justyna
dc.date.accessioned 2014-01-11T14:43:01Z
dc.date.available 2014-01-11T14:43:01Z
dc.date.issued 2012-09-20 09:26:40
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3815
dc.description.abstract Celem pracy jest analiza struktury finansów gminy, najniższego szczebla jednostki samorządu terytorialnego. Analiza ta obejmuje dochody i wydatki budżetowe Urzędu Miasta i Gminy Szczucin. Badania obejmują lata 2007 – 2011 i przeprowadzone zostały na podstawie Sprawozdań Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin z wykonania budżetu Gminy Szczucin. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące polskiego systemu finansów publicznych tj.: przedmiot finansów publicznych, zakres sektora finansów publicznych, funkcje finansów publicznych, zasady gospodarowania finansami publicznymi, definicja i funkcje budżetu państwa, dochody i wydatki budżetu centralnego oraz deficyt budżetowy i dług publiczny. Rozdział drugi charakteryzuje funkcjonowanie gminy, jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego i zawiera w szczególności: ogólną charakterystykę samorządu terytorialnego, zadania i zakres działalności gminy, omówienie procedury opracowania, uchwalenia i wykonania budżetu gminy, a także kontrolę nad jego wykonaniem, oraz omówienie dochodów i wydatków budżetowych gminy. Rozdział trzeci zawiera krótką charakterystykę Gminy oraz analizę dochodów i wydatków budżetowych gminy Szczucin w latach 2007 – 2011. W rozdziale tym zostały również zestawione wydatki i dochody budżetowe w celu poznania ogólnej kondycji finansowej Gminy. Do napisania niniejszej pracy wykorzystano ogólnie dostępną literaturę przedmiotu z zakresu finansów publicznych i samorządu terytorialnego, akty prawne (ustawy), informacje zaczerpnięte ze stron internetowych oraz materiały źródłowe udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy Szczucin. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject finanse publiczne pl
dc.subject budżet państwa pl
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.title Analiza gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie pl
dc.title.alternative Financial management analysis of a local government unit as exemplified by Szczucin Town and Commune Office pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-11T12:51:22Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info