Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w zgodzie z normą ISO 22000:2005 na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staliński, Piotr
dc.contributor.author Ziaja, Wiesława
dc.date.accessioned 2014-01-12T08:22:07Z
dc.date.available 2014-01-12T08:22:07Z
dc.date.issued 2012-09-28 15:51:15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3839
dc.description.abstract Bezpieczeństwo Żywności to problem o zasięgu międzynarodowym. System 22000:2006 Zarządzanie Bezpieczeństwem Żywności w sposób globalny ujmuje wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności zawarte w systemie HACCP, Dobrych Praktykach Produkcyjnych i Higienicznych. Ocena ryzyka umożliwia zidentyfikować i zminimalizować zagrożenia, które mogą wystąpić w poszczególnych etapach łańcucha żywieniowego. Wpływ na bezpieczeństwo produktu ma nie tylko producent, ale również sam konsument, który nabywając produkt jest zobligowany do stosowania zaleceń dotyczących przechowywania, przygotowania danego produktu. W poniższej pracy przeprowadzono analizę procesu produkcyjnego w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Sączu. Podjęto próbę weryfikacji, że System ISO 22000:2006 to gwarancja zdrowej, w pełni bezpiecznej żywności. pl
dc.description.abstract Food safety is an international problem. System 22000:2006 Management of Food Safety globally recognized requirements for food safety contained in the System HACCP, Good Manufacturing and Hygienic Practice. Risk assessment allowes to identify and minimize risks, that may occur at various stages of the food chain. Impact on the safety of the product has not only the manufacturer but also the consumer, that by purchasing the product is obliged to apply the recommendations regarding storage, preparation of the product. In his paper was carried out an analysis of the production process in Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska in Nowy Sącz. An attempt was made to verify that the System ISO 22000:2006 is a guarantee of a healthy, fully safe food. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject HACCP pl
dc.subject System Bezpieczeństwa Żywności ISO pl
dc.subject jakość pl
dc.subject bezpieczeństwo produktu pl
dc.subject Safety System ISO pl
dc.subject quality pl
dc.subject product safety pl
dc.title Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w zgodzie z normą ISO 22000:2005 na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative The management of food safety in accordance with ISO 22000:2005 standards: the case of Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Sączu pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-10T10:42:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info