Kształtowanie zgodnych z prawem i akceptowalnych społecznie warunków pracy na przykładzie przedsiębiorstwa branży spożywczo-chłodniczej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Kobos, Tomasz
dc.date.accessioned 2014-01-12T14:19:24Z
dc.date.available 2014-01-12T14:19:24Z
dc.date.issued 2012-09-18 02:28:11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3855
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie istoty, roli i znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy w kształtowaniu zgodnych z prawem i akceptowalnych społecznie warunków pracy w harmonijnym procesie wytwarzania dóbr materialnych, mających zasadniczy wpływ na realizowanie podmiotowej roli człowieka w procesie pracy, służącej samorealizacji i zaspokajaniu potrzeb egzystencjalnych. Przedmiotem pracy jest przedstawienie organizacji i zadań służby bhp w przedsiębiorstwie, obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie zapewnienia oraz przestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w świetle obowiązujących zasad i przepisów, procedur postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, instytucjonalnego nadzoru na bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ocena działalności służby bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego „Fritar” S.A. w Tarnowie. Przedstawiono ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa branży spożywczo-chłodniczej, występujące tam zagrożenia, praktykę działania służby BHP oraz wnioski i rekomendacje w zakresie doskonalenia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zakładzie. Zakres czasowy pracy obejmuje okres lat 2005-2010. Metodologia pracy ma charakter opisowo-analityczny polegający na charakterystyce obowiązujących przepisów prawnych oraz na analizie występujących na stanowiskach pracy zagrożeń zawodowych i stosowanych metod zapobiegania ich negatywnym skutkom oraz postulowanych rekomendacji do realizacji zadań w przedmiocie poprawy warunków bhp w rozpatrywanej firmie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) pl
dc.subject ryzyko zawodowe pl
dc.subject wypadki przy pracy pl
dc.subject przechowalnictwo artykułów spożywczych pl
dc.title Kształtowanie zgodnych z prawem i akceptowalnych społecznie warunków pracy na przykładzie przedsiębiorstwa branży spożywczo-chłodniczej pl
dc.title.alternative Shaping legal and socially acceptable work conditions as exemplified by an enterprise in food and food-freezing industry pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-12T09:27:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info