Analiza struktury organizacyjnej na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego im. Świętego Łukasza w Tarnowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nalepka, Adam
dc.contributor.author Kowalska, Justyna
dc.date.accessioned 2014-01-13T04:01:47Z
dc.date.available 2014-01-13T04:01:47Z
dc.date.issued 2012-09-22 10:52:15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3884
dc.description.abstract Celem pracy było przedstawienie budowy i funkcjonowania struktur organizacyjnych na przykładzie struktury przyjętej w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie. Kolejnym etapem była analiza i ocena powyższej struktury oraz propozycja zmian udoskonalających obecne rozwiązanie strukturalne. Praca podzielona jest na dwie części : teoretyczną i empiryczną. Część teoretyczna składa się z trzech rozdziałów. Rozdział I zawiera tematykę związaną z charakterystyką, zasadami budowy i parametrami opisu istniejących struktur organizacyjnych. W Rozdziale II wyjaśniono pojęcie diagnozy struktury organizacyjnej oraz przedstawiono metodykę jej postępowania. Rozdział III zawiera informacje dotyczące znaczenia terminu „szpital” i wyjaśnia do jakiego typu organizacji się odnosi. Opisuje jak powinien funkcjonować jako zakład opieki zdrowotnej oraz jako miejsce pracy. Część empiryczną pracy rozpoczyna Rozdział IV, który poświęcony jest w całości w/w szpitalowi. Opisuje historię powstania, prezentuje charakterystykę zatrudnienia, obszar działalności oraz otoczenie omawianego przedsiębiorstwa. W Rozdziale V przedstawiono funkcjonowanie organizacji wewnętrznej szpitala oraz opisano aktualnie istniejące rozwiązanie strukturalne, w którym zaprezentowano poszczególne komórki i jednostki organizacyjne. Rozdział VI zawiera opis metody badawczej zastosowanej do diagnozy struktury szpitala, wyniki badań oraz ich omówienie. Przy wykorzystaniu uzyskanych informacji ukazano zalety i wady opisywanej struktury organizacyjnej wraz z propozycją efektywnego jej usprawnienia. Biorąc pod uwagę specyfikę placówek medycznych oraz ograniczenie w dostępie do potrzebnych informacji, została w niniejszej pracy przedstawiona jedynie część zagadnienia, dotyczącego nowoczesnych rozwiązań strukturalnych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject struktura organizacyjna pl
dc.subject organizacja pl
dc.subject szpitalnictwo pl
dc.subject diagnoza struktury organizacyjnej pl
dc.title Analiza struktury organizacyjnej na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego im. Świętego Łukasza w Tarnowie pl
dc.title.alternative A diagnosis of the organizational structure illustrated with an example of St. Lukas Hospital in Tarnow pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-10T15:49:44Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info