Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Megatrans Import-Export M. Comber

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jermakowicz, Katarzyna
dc.contributor.author Wielowska, Paulina
dc.date.accessioned 2014-01-13T11:15:25Z
dc.date.available 2014-01-13T11:15:25Z
dc.date.issued 2012-09-18 11:46:43
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3898
dc.description.abstract Podejmowanie decyzji to najważniejszy aspekt zarządzania każdym przedsiębiorstwem. Błędne decyzje, nie poparte wcześniejszymi badaniami, podejmowane bez znajomości dokładnych danych finansowych oraz ogólnej sytuacji gospodarczej mogą doprowadzić do osłabienia kondycji przedsiębiorstwa, a w szczególnych przypadkach do jego bankructwa. Dlatego tak istotna, z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem jest wnikliwa analiza finansowa. Celem niniejszej pracy jest ukazanie jak ważna, z perspektywy przedsiębiorcy, jest analiza finansowa, wykorzystująca dane zawarte w bilansie i rachunku zysków i strat, do podejmowania decyzji dotyczących dalszej strategii rozwoju na przykładzie firmy Megatrans Import-Export M. Comber pl
dc.description.abstract Decision making is the most important aspect of managing every enterprise. Wrong decisions, not backed up with earlier researches, made taken without knowledge of accurate financial data and the general economic situation, can lead to weak standing of the enterprise and in special cases to its bankruptcy. Therefore from a point of view of the business administration, discerning financial analysis is so essential. The purpose of this thesis is to present how important, from a perspective of the entrepreneur, for the decision making is a financial analysis, taking the advantage of data included in the balance sheet and in the profit and loss statement concerning the further development strategy on the example of the Megatrans Import-Export company M. Comber. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza finansowa pl
dc.subject bilans pl
dc.subject rachunek zysków i strat pl
dc.subject wskaźniki płynności pl
dc.subject wskaźniki zadłużenia pl
dc.subject wskaźniki efektywności pl
dc.subject wskaźniki rentowności pl
dc.subject financial analysis pl
dc.subject balance sheet pl
dc.subject profit and loss account statement pl
dc.subject liquidity ratios pl
dc.subject debt ratios pl
dc.subject efficiency ratios pl
dc.subject profitability ratios pl
dc.title Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Megatrans Import-Export M. Comber pl
dc.title.alternative Financial analysis of a company on the example of Import-Export Megatrans M. Comber pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-13T09:40:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info