Metody i sposoby zabezpieczenia banknotów - analiza porównawcza PLN i EUR

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jermakowicz, Katarzyna
dc.contributor.author Polakiewicz, Iwona
dc.date.accessioned 2014-01-13T11:56:10Z
dc.date.available 2014-01-13T11:56:10Z
dc.date.issued 2012-09-25 08:20:15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3902
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metod oraz sposobów zabezpieczenia waluty PLN oraz Euro- dwóch najczęściej spotykanych w codziennych czynnościach walut w Polsce. W części praktycznej szczegółowo zostały opisane stosowane na banknotach zabezpieczenia, tak aby można było z łatwością odróżnić pieniądz prawdziwy od pieniądza wątpliwego. Graficzne zabezpieczenia zostały przedstawione w przejrzysty sposób tak, aby umożliwić ich weryfikację oraz poprawność. W pracy zostały również przedstawione własne wnioski oraz spostrzeżenia dotyczące metod oraz sposobów zabezpieczania wybranych banknotów. pl
dc.description.abstract The purpose of this thesis is presentation of methods as well as manners of protecting against forgery currencies PLN and euro - the two most often used currencies in day-to-day activities in Poland. In the empirical part the ways of protection applied to bank notes were described in detail, so that it is possible to distinguish easily genuine money from the doubtful one Graphic protection tools are presented in a clear manner in order to enable their verification and correctness. Personal conclusions and observations concerning methods and manners of protecting selected bank notes against forgery have been also presented in this work. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject pieniądz pl
dc.subject banknot pl
dc.subject zabezpieczenie pl
dc.subject moneta pl
dc.subject falsyfikat pl
dc.subject fałszywy pl
dc.subject PLN pl
dc.subject Euro pl
dc.subject NBP pl
dc.subject money pl
dc.subject note pl
dc.subject treat pl
dc.subject coin pl
dc.subject forgery pl
dc.subject false pl
dc.subject PLN pl
dc.subject Euro pl
dc.subject NBP pl
dc.title Metody i sposoby zabezpieczenia banknotów - analiza porównawcza PLN i EUR pl
dc.title.alternative Methods and means of protecting banknotes against forgery - comparative analysis of PLN and EUR pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-13T09:40:29Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info