Kształtowanie wizerunki obiektu turystycznego na przykładzie OSW Piastun w Krynicy-Zdroju

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Sekuła, Michał
dc.date.accessioned 2014-01-13T14:20:59Z
dc.date.available 2014-01-13T14:20:59Z
dc.date.issued 2012-09-15 18:43:02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3921
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest identyfikacja oczekiwań, opinii i zachowań klientów/gości Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Piastun w Krynicy-Zdroju oraz uzyskanie informacji na temat działania obecnego systemu motywacyjnego wśród pracowników ośrodka. Badania własne przeprowadzone zostały metodą sondażu diagnostycznego. Techniką badań była ankieta a narzędziem kwestionariusz. Metoda sondażu diagnostycznego najczęściej znajduje swe zastosowanie w badaniach za pomocą ankiet, rozmowy i wywiadu. Badania te stanowią podstawowe jej techniki badawcze. Badania ankietowe są sposobem zbierania informacji za pomocą zestawu pytań, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio ściśle określonych problemów badawczych. Zestaw tego rodzaju pytań nazywa się ankietą lub kwestionariuszem ankiety przybierającym z reguły postać drukowanego formularza z podanymi na nim pytaniami i wolnymi miejscami na wpisywanie odpowiedzi lub też z gotowymi odpowiedziami, spośród których osoby badane wybierają te, które uważają za prawdziwe. Toteż zamieszczone w ankiecie pytania mają charakter pytań otwartych bądź zamkniętych. Pytania otwarte pozostawiają badanym całkowitą swobodę odpowiedzi. Pytania zamknięte zaś przewidują zestawy gotowych odpowiedzi, wymagających jedynie wyboru tej właściwej z punktu widzenia osoby badanej, czyli respondenta. Badania miały charakter lokalny i zostały przeprowadzone w OSW Piastun. Badania pilotażowe przeprowadzono 5 sierpnia 2012 roku, badania właściwe zostały przeprowadzone 13-20 sierpnia 2012 roku. Badaniu poddano 100 respondentów różnej płci i w różnym wieku. Dobór próby nie był losowy – w badaniu wzięły udział osoby, które chociaż raz w swoim życiu miały okazję korzystać z usług badanego obiektu. Dzięki przeprowadzonym badaniom własnym udało się potwierdzić hipotezę mówiącą, że usługi świadczone w OSW Piastun są na wysokim poziomie, jednak oferta ośrodka nie jest w pełni adekwatna do oczekiwań klientów. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań zaproponowano działania mające na celu budowę silnej marki omawianego obiektu. pl
dc.description.abstract The present thesis aims at identifying expectations, opinions and behaviour types of customers/guests to the Training and Recreation Center ‘Piastun’ seated in Krynica-Zdrój. The author’s idea was also to find out about the company’s motivation system by interviewing its employees. The author’s own research has been carried out by means of a diagnostic poll method. The reasearch technique used was a survey and the research tool was a questionnaire. The diagnostics poll method is very commonly used in research through questionnaires, surveys and interviews as they constitute its basic research tools. Questionnaire studies are intended to gather information through the set of questions that are directly or indirectly connected with precisely defined research problems. The set of such questions is called a survey or questionnaire usually in a form of printed form including questions and empty spaces left for the respondents’ answers or ready answers among which the respondents’ choice is made. The questionnaire contains both open or closed questions. The open ones allow respondents greater freedom of expression. In the closed-ended questions, the respondents are given a set of alternative choices from which they can choose according to their own opinion. The research is based entirely on the local area study as it was carried out in the Training and Recreation Centre Piastun. The pilot study took place on the 5th August 2012 while the real study was conducted on the 20th August 2012. The research was addressed to 100 respondents of different gender and age. The research sample was not random – the respondents were people who have had the opportunity to use the centre’s services at least once in their lifetime. The author’s study has confirmed the high level of services at Piastun. However, the research has showed that the centre’s offer does not fully meet customers’ expectations. Based on the carried research, the centre was provided with proposed strategies aiming at building a stronger brand name. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject OSW Piastun pl
dc.subject marka hotelu pl
dc.subject kształtowanie wizerunku pl
dc.subject pozytywny wizerunek pl
dc.subject rynek usług hotelarskich pl
dc.subject jakość usług hotelarskich pl
dc.subject strategia budowania silnej marki pl
dc.subject program lojalnościowy pl
dc.subject hotel brand name pl
dc.subject shaping company image pl
dc.subject positive company image pl
dc.subject hospitality industry pl
dc.subject quality of hotel services pl
dc.subject strategies for strong brand name pl
dc.subject loyalty programme pl
dc.subject training and recreation centre ‘Piastun' pl
dc.title Kształtowanie wizerunki obiektu turystycznego na przykładzie OSW Piastun w Krynicy-Zdroju pl
dc.title.alternative Shaping the image of a hotel facility based on the Training and Recreation Centre 'Piastun' in Krynica-Zdrój pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-13T13:41:18Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info