Immunizacja jako strategia osłony inwestycji w obligacje na przykładzie polskiego rynku skarbowych papierów dłużnych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Capiński, Marek
dc.contributor.author Filip Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-01-13T23:47:07Z
dc.date.available 2014-01-13T23:47:07Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3957
dc.description.abstract Ważną sferą funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji jest działalność inwestycyjna. W praktyce podmioty gospodarcze podejmują inwestycje rzeczowe i inwestycje finansowe. Dokonując inwestycji na rynku kapitałowym inwestor zawsze stoi przed dylematem wyboru odpowiedniego instrumentu finansowego. Decyzje inwestycyjne charakteryzują dwa główne aspekty: niepewność środowiska, w którym dokonywane są inwestycje oraz stosunek inwestora do ryzyka. Wbrew powszechnemu mniemaniu nawet inwestycja w obligacje skarbowe obarczona jest ryzykiem. Celem tej pracy jest zaprezentowanie jednej ze strategii osłony inwestycji w obligacje skarbowe, jaką jest immunizacja portfela obligacji. Scharakteryzowano rynek kapitałowy, przedstawiono rys historyczny ewolucji rynków obligacji jak i aktualną sytuację na polskim papierów dłużnych. Omówiono źródła dochodu i źródła ryzyka oraz zaprezentowano różne metody obliczania stopy zwrotu z obligacji. Zaprezentowano proces wyceny obligacji oraz własności stopy dochodu w terminie wykupu oraz omówiono pojęcie struktury czasowej stóp procentowych ukazujące zależności pomiędzy dochodowością a zapadalnością danej obligacji. Jako metodę szacowania terminowej struktury stóp procentowych zaprezentowano metodę bootstrappingu. Dokonano analizy strategii, które są stosowane przez inwestujących w obligacje oraz omówiono wpływ, jaki wywierają zmiany stóp procentowych na wartość inwestycji w obligacje. Zastosowano strategię immunizacji jednokrotnej portfela obligacji oraz omówiono ryzyko immunizacji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject finanse pl
dc.subject działalność inwestycyjna pl
dc.subject instrumenty finansowe pl
dc.subject rynek kapitałowy pl
dc.subject rynek pieniężny pl
dc.subject immunizacja portfela obligacji pl
dc.subject obligacje pl
dc.subject bootstrapping pl
dc.subject stopy procentowe pl
dc.title Immunizacja jako strategia osłony inwestycji w obligacje na przykładzie polskiego rynku skarbowych papierów dłużnych pl
dc.type other pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info