Reengineering jako proces radykalnych przemian w SKANSKA S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Misiołek, Krzysztof
dc.contributor.author Sitarski Dawid
dc.date.accessioned 2014-01-14T14:08:27Z
dc.date.available 2014-01-14T14:08:27Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3973
dc.description.abstract Głównym celem niniejszej pracy jest ukazanie reengineeringu jako procesu szybkiego i radykalnego przeprojektowania organizacji Skanska S.A. w zakresie podstawowych procesów biznesowych, ukierunkowanego na znaczną poprawę wyników finansowych i sytuacji rynkowej firmy. W przypadku Grupy Exbud/Skanska elementem dodatkowym, który stanowił jeden z głównych celów projektu było stworzenie podstaw dla wdrożenia nowej kultury organizacyjnej, łączącej elementy kultury polskiej oraz najlepsze praktyki Skanska. W pracy przedstawiona została istota restrukturyzacji przedsiębiorstwa wraz z różnorodnymi definicjami, czynnikami wywołującymi potrzebę restrukturyzacji, celami jakie chcą osiągnąć restrukturyzowane przedsiębiorstwa oraz barierami, jakie mogą napotkać na swej drodze. Opisany został również radykalny zabieg restrukturyzacyjny, jakim jest Reengineering. Ze względu na zróżnicowanie obszarów, jakie podlegają procesom restrukturyzacji praca zawiera również uporządkowaną typologię rodzajów restrukturyzacji, z szerszym uwzględnieniem restrukturyzacji własnościowej jaką jest prywatyzacja. Zakres poruszanej problematyki dotyczy również zmian restrukturyzacyjnych w Grupie Exbud/Skanska S.A. Opisany został proces prywatyzacji zachodzący w firmie Exbud oraz zmiana w jej strukturze własności poprzez wykupienie przez globalną Grupę Skanska Kraft A.B w Sztokholmie. Zmiany własnościowe dokonywane były poprzez przegrupowania aktywów w obrębie Grupy, czyli zbyciem przez Exbud S.A. akcji i udziałów, które posiadał w spółkach zależnych na rzecz nowo powołanych liderów branżowych. Głównym założeniem przemian były działania zmierzające do koncentracji i konsolidacji podstawowego obszaru działalności, jakim jest budownictwo. Ponadto praca zawiera analizę działalności przedsiębiorstwa oraz szczegółowy opis procesu reengineeringu, jakim był zaprojektowany przez firmę Andersen Business Consulting program zmian i poprawy FeNiX (Finding New Excellence). Szczególną uwagę w tym programie poświecono obszarom marketingu i sprzedaży, zarządzaniu kontraktami budowlanymi oraz obszarom kontrolingu i budżetowania. Oprócz zaproponowanych rozwiązań opisane zostały również prace zespołów roboczych oraz poszczególne etapy wdrożenia programu zmian. Dzięki zastosowanej przez Skanska metodzie reengineeringu możliwa była skuteczna realizacja procesu radykalnej poprawy skuteczności działania. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject restrukturyzacja przedsiębiorstwa pl
dc.subject reengineering pl
dc.subject restrukturyzacja organizacyjna pl
dc.subject restrukturyzacja finansowa pl
dc.subject restrukturyzacja naprawcza pl
dc.subject firma " Exbud" S.A. pl
dc.subject analiza działalności przedsiębiorstwa pl
dc.title Reengineering jako proces radykalnych przemian w SKANSKA S.A. pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info