Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a rynek pracy w Polsce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bielski, Marcin
dc.contributor.author Krakowiak Blanka
dc.date.accessioned 2014-01-14T18:20:35Z
dc.date.available 2014-01-14T18:20:35Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4000
dc.description.abstract Chociaż problemy rynku pracy dotykają prawie wszystkich społeczeństw, gospodarek i państw, to szczególny wymiar z uwagi na krótki horyzont czasowy i konieczność równoczesnego przeprowadzenia zmian na wielu polach, uzyskują one w państwach dokonujących głębokiej przebudowy swoich gospodarek, do których należy Polska. Zmianom w stosunkach własności, restrukturyzacji w przemyśle i usługach towarzyszy likwidacja znacznej liczby miejsc pracy. Bezrobocie w okresie transformacji w Polsce jest konsekwencją przewagi destrukcji miejsc pracy nad tworzeniem nowych. Strategicznym celem dla Polski jest odwrócenie tego trendu i zwiększenie liczby nowych miejsc pracy. To z kolei wymaga dokładnej analizy rynku pracy pod kątem podaży nowych miejsc pracy. Niniejsza praca podejmuje kwestie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w kreowaniu miejsc pracy w polskiej gospodarce. Przedstawione informacje i wyniki badań, pozwalające na analizowanie dynamiki małych i średnich przedsiębiorstw w różnych przekrojach, dostarczają nowych argumentów na rzecz aktywnego wspierania powstawania i rozwoju MŚP. Praca dostarcza również informacji, które mogą być wykorzystane do wyznaczenia kierunków polityki gospodarczej wobec MŚP w Polsce. Instytucjonalne wsparcie dla sektora MŚP jest daleko niewystarczające, a praktyka w zakresie aktywnego wykorzystywania małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnika pobudzającego rozwój regionalny i ułatwiającego przeciwdziałanie bezrobociu odbiega od oczekiwań. Analizie poddano podstawowe czynniki makroekonomiczne i demograficzne, wpływające na funkcjonowanie rynku pracy w Polsce. Omówiono teorie i rodzaje bezrobocia, skutki bezrobocia, wskazano na podstawowe czynniki determinujące wzrost zatrudnienia oraz omówiono wpływ instrumentów pasywnych i aktywnych na sytuację na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności aktywnych programów rynku pracy. Przedstawiono problematykę MŚP i rynku pracy - warunki i stosunki pracy, rola małych i średnich przedsiębiorstw na rynku pracy oraz program promowania rozwoju MŚP w naszym kraju. Omówiono przedsiębiorczość MŚP w Polsce, określono sylwetkę przeciętnego przedsiębiorcy oraz zaprezentowano problemy, jakie przedsiębiorcy napotykają w swojej działalności. Ukazano, jak kwestie rozwoju sektora MŚP ujmowane są w strategii rozwoju województwa małopolskiego oraz zawarto przykłady ilustrujące politykę władz samorządowych województwa wobec MŚP. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject MŚP pl
dc.subject rynek pracy pl
dc.subject zmiany na rynku pracy w latach 1990-2000 pl
dc.subject polityka rynku pracy pl
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject przeciwdziałanie bezrobociu pl
dc.subject przedsiębiorczość pl
dc.subject Małopolska pl
dc.title Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a rynek pracy w Polsce pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info