Identyfikacja oczekiwań i preferencji klientów Ski&Spa "Dwie Doliny" Muszyna-Wierchomla

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Wnęk, Mariusz
dc.date.accessioned 2014-01-15T07:36:14Z
dc.date.available 2014-01-15T07:36:14Z
dc.date.issued 2012-09-09 21:36:46
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4022
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy dyplomowej było zidentyfikowanie oczekiwań i preferencji klientów w zakresie oferty ośrodka Ski&Spa „Dwie Doliny” Muszyna-Wierchomla. Obecnie na polskim rynku funkcjonuje ponad 70 ośrodków narciarskich. Z roku na rok rośnie natężenie konkurencji na omawianym rynku. Oczekiwania klientów są coraz większe. Narciarze mają do wyboru ośrodki w Polsce i za granicą. Mając to na uwadze omawiane podmioty coraz bardziej muszą wsłuchiwać się w głos swoich klientów, ich opinia jest coraz ważniejsza. W dużej mierze to klienci „wymuszają” na ośrodkach poszerzenie oferty. Dlatego też w przeprowadzonym badaniu starano się zidentyfikować ich oczekiwania oraz poznać opinie na temat obecnej oferty ośrodka. Badanie marketingowe przeprowadzono techniką ankiety bezpośredniej, dobór próby był nielosowy (dobór jednostek typowych). Respondentów do próby dobierano spośród klientów ośrodka. Z przeprowadzonego badania bezpośredniego wynika, że niemal wszyscy badani ocenili „Dwie Doliny”, jako miejsce atrakcyjne, co pośrednio wskazuje na ich zadowolenie. Badanie pokazało, iż głównym czynnikiem dla niemal połowy badanych decydującym o wyborze oferty są stoki i ich utrzymanie, zróżnicowane stopnie trudności tras narciarskich oraz ich liczba. Nie mniej ważne dla klientów są specyficzne warunki klimatyczne panujące w tej części Beskidu Sądeckiego jak również infrastruktura „Dwóch Dolin”, a w szczególności hotel i usługi w zakresie Spa. O zadowoleniu i spełnieniu oczekiwań gości może świadczyć fakt, że 87% klientów poleci ofertę ośrodka, a dla 38% „Dwie Doliny” są najlepszym tego typu obiektem w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych, desk research oraz badań bezpośrednich zaprezentowanych w niniejszej pracy myślę, iż ośrodek narciarki Ski&Spa „Dwie Doliny” Muszyna –Wierchomla w pełni zaspokaja oczekiwania i preferencje klientów o czym świadczy zwłaszcza odsetek zadowolonych klientów jak również działania podejmowane przez właścicieli omawianego ośrodka m.in. w zakresie poszerzania oferty. pl
dc.description.abstract The aim of this project was to identify expectations and preferences of clients as far as the offer of Ski&Spa „Dwie Doliny” Muszyna-Wierchomla resort is concerned. Nowadays, we can find 70 ski resorts on polish market so that is why people's opinion is very important. In a great measure, these are client who enforce improvements and extend offer in order to satisfy the needs. That is why in current thesis, an attempt was made to identify their expectations and estimate the offer of the resort. Marketing research was carried out by means of direct questionnaires, whereas people were chosen randomly. The results show that almost all respondents consider "Dwie Doliny" attractive, which means they are satisfied with the offer. The research shows that almost half of the respondents have chosen the offer because of the slopes, their maintenance, number and diversity. What is also important for the clients is climate of Beskid Sądecki as well as the infrastructure, especially the hotel and Spa service. In addition, 87% of the respondents will recommend the resort to their friends, and 38% consider the resort the best one in Poland. On the basis of literature studies, desk research and direct research presented in this thesis , I reckon that Ski&Spa „Dwie Doliny” Muszyna-Wierchomla resort fully satisfies client's needs, what can be proved with the number of satisfied people and the fact that the offer is constantly extended. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zachowania nabywcze konsumentów pl
dc.subject kształtowanie satysfakcji i lojalności klienta pl
dc.subject plan marketingowy pl
dc.subject system informacji marketingowej pl
dc.subject badania marketingowe pl
dc.subject consuments' spending behaviour pl
dc.subject developing clients' loyalty and satisfaction pl
dc.subject marketing plan pl
dc.subject marketing information system pl
dc.subject market research pl
dc.title Identyfikacja oczekiwań i preferencji klientów Ski&Spa "Dwie Doliny" Muszyna-Wierchomla pl
dc.title.alternative Identifying expectations and preferences of clients Ski&Spa "Dwie Doliny" Muszyna-Wierchomla pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-14T16:19:13Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info