Zarządzanie konfliktem a sprawne kierowanie placówką oświatową. Conflict management and effective managing of an educational institution

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulzak, Andrzej
dc.contributor.author Ujasz Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-15T12:35:36Z
dc.date.available 2014-01-15T12:35:36Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4046
dc.description.abstract Celem pracy jest analiza wpływu sytuacji konfliktowych pojawiających się w szkole na skuteczne nią zarządzanie. Przedstawiono teoretyczną analizę konfliktu, jego definicji i znaczenia w życiu każdego człowieka i w życiu organizacji oraz przyczyny powstawania sytuacji konfliktowych, dynamika i etapy konfliktu oraz sposoby rozwiązywania już zaistniałych sytuacji konfliktowych. Zaprezentowano definicje, teorie i procesy zarządzania, style kierowania oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Zwrócono uwagę na zarządzanie placówką oświatową, jako specyficzną organizacją, w której bardzo ważnym elementem jest kierowanie personelem. Przedstawiono definicje organizacji, strukturę szkoły jako organizacji, zadania i kompetencje organów prowadzących szkołę oraz elementy i zasady współpracy szkoły z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Zaprezentowano badania przeprowadzone w Zespole Szkół w Wielogłowach oraz w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach oraz prezentację wniosków z przeprowadzonych badań empirycznych dotyczących występowania sytuacji konfliktowych i ich wpływu na skuteczne zarządzanie szkołą. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject konflikt pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject placówka oświatowa pl
dc.subject organizacja pl
dc.subject kierowanie pl
dc.subject szkoła pl
dc.title Zarządzanie konfliktem a sprawne kierowanie placówką oświatową. Conflict management and effective managing of an educational institution pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info