Rola i funkcje podatków bezpośrednich w polskim systemie podatkowym w praktyce działania Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Dudek Marta
dc.date.accessioned 2014-01-15T12:56:11Z
dc.date.available 2014-01-15T12:56:11Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4052
dc.description.abstract Podatki bezpośrednie są istotnym elementem współczesnych systemów podatkowych. Wprowadzenie na początku lat dziewięćdziesiątych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak również ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spowodowało radykalną zmianę zasad opodatkowania zarówno podatkiem PIT jak i podatkiem CIT. Proces ten był konieczny z uwagi na konieczność dostosowania polskiego systemu podatkowego do nowych warunków, potrzeb społecznych i gospodarczych zapoczątkowanych po przełomie ustrojowym w 1989 roku. Obecnie są jednym z podstawowych instrumentów wpływania przez państwo na gospodarkę. Celem pracy jest prezentacja roli, funkcji i znaczenia podatków bezpośrednich w polskim systemie podatkowym, jak również ocena ich znaczenia w polskim systemie, w tym kierunków harmonizacji tej reformy opodatkowania. Hipoteza badawcza zakłada, że podatki bezpośrednie są ważnym źródłem dochodów podatkowych i istotnym instrumentem polityki fiskalnej, w tym wykorzystania ich w roli automatycznych stabilizatorów koniunktury. Zaprezentowano rolę i znaczenie podatków we współczesnej gospodarce rynkowej oraz opisano specyfikę i cechy charakterystyczne podatków pośrednich i bezpośrednich. Przedstawiono szczegółową charakterystykę podatku dochodowego PIT, kosztów uzyskania przychodów oraz stawek podatkowych oraz opisano wpływy i strukturę dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na przykładzie Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu. Omówiono konstrukcję podatku dochodowego od osób prawnych, genezę podatku CIT, zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz informacje na temat wpływów i struktury podatku CIT Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu. Zaprezentowano wielkości wpływów z tytułu podatków bezpośrednich oraz kierunki prowadzonych reform i proponowanych zmian w podatkach bezpośrednich a także dokonano oceny zakresu i skutków harmonizacji podatków dochodowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject podatki pl
dc.subject podatki pośrednie pl
dc.subject podatki bezpośrednie pl
dc.subject podatek dochodowy od osób fizycznych pl
dc.subject podatek dochodowy od osób prawnych pl
dc.subject Urząd Skarbowy pl
dc.title Rola i funkcje podatków bezpośrednich w polskim systemie podatkowym w praktyce działania Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info