Strategia jako czynnik kształtujący system zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa Polskie Koleje Linowe Sp.z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Łyszczarz, Halina
dc.contributor.author Chyc Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-15T22:34:10Z
dc.date.available 2014-01-15T22:34:10Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4077
dc.description.abstract Pomiędzy strategią organizacji a działającym w niej personelem zauważyć można istotne zależności. Zarówno strategia przedsiębiorstwa jak i funkcja personalna mają do spełnienia jeden cel. Tym celem jest zapewnienie rozwoju organizacji w perspektywie długofalowej. Zatem strategia organizacji odnosi się do rozwiązywania problemów wewnętrznych w firmie, a więc ma podstawowe znaczenie dla polityki zatrudnienia. Realizacja określonej strategii będzie uzależniona od zatrudnionych w firmie pracowników ich kwalifikacji i doświadczenia. Etap opracowania strategii wymaga określenia, jakiego rodzaju ludzi firma potrzebuje na danym etapie rozwoju i jak zdobyć takich pracowników (np. poprzez rekrutację nowych lub doskonalenie zawodowe już przyjętej kadry). Celem niniejszej pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu przedsiębiorstwo realizuje kwestie zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o opracowaną strategię oraz czy nowe cele strategiczne będą miały wpływ na nowy kształt personelu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject strategia przedsiębiorstwa pl
dc.subject zarządzanie personelem pl
dc.subject polityka zatrudnienia pl
dc.subject dobór pracowników pl
dc.subject motywowanie pl
dc.subject Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. pl
dc.subject plany strategiczne organizacji pl
dc.title Strategia jako czynnik kształtujący system zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa Polskie Koleje Linowe Sp.z o.o. pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info