Analiza dochodów i wydatków budżetowych na przykładzie Gminy Dąbrowa Tarnowska

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Walczak, Łukasz
dc.date.accessioned 2014-01-16T10:49:42Z
dc.date.available 2014-01-16T10:49:42Z
dc.date.issued 2012-09-01 21:38:54
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4100
dc.description.abstract Przemiany zapoczątkowane w latach dziewięćdziesiątych przyniosły odbudowę struktur samorządowych. Reforma administracji przeprowadzona na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia sprawiła, iż podstawową jednostką samorządu terytorialnego stała się gmina, którą należy rozumieć przede wszystkim jako wspólnotę osób zamieszkującym na określonym terytorium. W niniejszej pracy rolę przykładu pełni gmina Dąbrowa Tarnowska położona w województwie małopolskim. Celem pracy jest wykazanie, że gminy potrafią w skuteczny i racjonalny sposób prowadzić politykę finansową. Aby właściwie ukazać rolę budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest gmina, niezbędne stało się zarysowanie podstaw samorządności gmin, a także przeanalizowanie najważniejszych elementów decydujących o właściwym działaniu gminy, takich jak organy gminy. Problematyce tej poświęcony został pierwszy rozdział niniejszej pracy. Z uwagi na tematykę pracy bardzo ważne są także zagadnienie związane z finansami gminy, a przede wszystkim takie pojęcia jak budżet czy też wydatki i dochody gminy. Co więcej niezbędne stało się określenie przynajmniej podstawowych zasad, według których konstruowany jest budżet. Dlatego też zagadnienia te zostały umiejscowione w drugiej części pracy. Rozdział trzeci to część praktyczna zawierająca charakterystykę i historię gminy Dąbrowa Tarnowska oraz jej infrastrukturę. Przeprowadzona została także analiza SWOT sytuacji społeczno - gospodarczej gminy, jak również opis i zarys funkcjonowania urzędu gminy. W ostatnim rozdziale przeprowadziłem analizę wykonania budżetu gminy Dąbrowa Tarnowska w latach 2008 – 2010. Podstawą tej analizy stały się sprawozdania z wykonania budżetu opracowywane corocznie przez władze gminy. Jako najbardziej czytelną formę analizy przyjąłem zestawienie tabelaryczne i wykresy, które ukazują wiele zależności wewnątrz budżetowych. Ponadto zestawienia te opatrzone zostały komentarzem. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject finanse gminy pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.title Analiza dochodów i wydatków budżetowych na przykładzie Gminy Dąbrowa Tarnowska pl
dc.title.alternative An analysis of budget incomes and expenses as illustrated by the example of Dąbrowa Tarnowska rural municipality pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-15T13:39:24Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info