Źródła finansowania działalności jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Radgoszcz w latach 2008 - 2011

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazur, Zbigniew
dc.contributor.author Skowron, Iwona
dc.date.accessioned 2014-01-16T12:02:54Z
dc.date.available 2014-01-16T12:02:54Z
dc.date.issued 2013-02-18 17:31:17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4103
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest analiza dochodów i wydatków budżetowych, ich źródeł oraz wydatków budżetowych na przykładzie gminy Radgoszcz. Okres badań obejmuje gminę na przestrzeni lat 2008 – 2011. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono prawno-finansowe podstawy funkcjonowania samorządu gminnego. Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Rozdział drugi dotyczy charakterystyki budżetu gminy. Ukazano w nim podstawowe elementy budżetu gminy, funkcje i najważniejsze zasady jakie pełni oraz opisane zostało planowanie i uchwalanie budżetu. W rozdziale trzecim zaprezentowano charakterystykę gminy Radgoszcz, jej walory, położenie, dokonano analizy dochodów i wydatków jakie zgromadziła gmina w latach 2008 – 2012. Do napisania pracy wykorzystano literaturę z zakresu finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego oraz informacje udostępnione przez miejscowy Urząd Gminy, a do analizy dochodów i wydatków posłużyły sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radgoszcz w latach 2008 – 2011. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject prawo pl
dc.subject finanse samorządu terytorialnego pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.subject analiza pl
dc.title Źródła finansowania działalności jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Radgoszcz w latach 2008 - 2011 pl
dc.title.alternative Sources of financing of a local government unit activity as exemplified by Radgoszcz Commune in the years 2008 - 2011 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-16T11:27:43Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info