Techniki menedżerskie w branży turystycznej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Ozdowy, Bartosz
dc.date.accessioned 2014-01-16T13:36:29Z
dc.date.available 2014-01-16T13:36:29Z
dc.date.issued 2012-09-03 16:11:18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4112
dc.description.abstract Niniejsza praca ma dwa cele. Pierwszym celem jest przybliżyć podstawowe pojęcia z dziedziny turystyki oraz pojęcie systemu turystyki gospodarczej zaś drugim celem jest próba dokonania analizy procesu zarządzania turystyką oraz wyjaśnienie kluczowych aspektów tej działalności jak również przybliżenie konkretnych metod i technik skutecznego zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi o różnym profilu. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia podstawową terminologię i pojęcia z dziedziny turystyki oraz turystykę jako sektor gospodarki. W drugiej części rozdziału dokonano analizy turystyki jako gałęzi gospodarki narodowej i regionalnej oraz podjęto próbę przybliżenia problematyki wykorzystywanych czynników produkcji w sektorze turystycznym. Rozdział trzeci przedstawia zarządzanie marketingiem i finansami w branży turystycznej. W marketingu uwaga menedżerów jest kierowana na zewnątrz przedsiębiorstwa i uwrażliwia ich na potrzeby klientów, co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu na dzisiejszym, silnie konkurencyjnym, globalnym rynku turystycznym. Podejęto próbę przedstawienia procesu marketingowego i uzasadniono potrzebę planowania marketingowego w działalności turystycznej. Przedstawiono technikami zarządzania zyskiem lub zarządzania przychodami jako istotne elementy technik menedżerskich w branży turystycznej. W podsumowaniu pracy starano się zwrócić uwagę, że każdy menadżer pracujący w branży turystycznej powinien znać techniki menadżerskie w branży turystycznej, aby mógł osiągać wysokie wyniki w kierowaniu organizacją. Wymaga to zrozumienia specyfiki usług i dostosowania do niej sposobu zarządzania. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject turystyka pl
dc.subject zarządzanie przedsiębiorstwem pl
dc.subject przedsiębiorstwo turystyczne pl
dc.subject marketing pl
dc.subject finanse pl
dc.title Techniki menedżerskie w branży turystycznej pl
dc.title.alternative Menegement techniques in the travel industry pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-16T12:54:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info