Metodologia SIX SIGMA iako narzędzie zarządzania organizacją na przykładzie koncernu CARBON GROUP

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Misiołek, Krzysztof
dc.contributor.author Pasikowska Małgorzata
dc.date.accessioned 2014-01-16T22:33:06Z
dc.date.available 2014-01-16T22:33:06Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4149
dc.description.abstract Celem głównym niniejszej pracy jest przedstawienie najnowszej koncepcji zarządzania organizacją jaką jest Six Sigma i jej praktycznego zastosowania w działaniu firmy. Six Sigma jako najnowsza koncepcja zarządzania nie jest jeszcze szeroko znana w Polsce. Dociera ona jak dotąd jedynie do firm, które są częścią międzynarodowych korporacji. Jak udało się autorce stwierdzić w czasie analizy tego zjawiska, program Six Sigma stosowany jest w polskich oddziałach firm o zasięgu światowym takich jak: GE Capital Bank, VITERRA Energy Serwices (VES), ABB, ALSTOM. Dlatego celem pracy jest również pokazanie praktycznego zastosowania programu Six Sigma w konkretnej firmie. Praca niniejsza przedstawia praktyczne zastosowanie metodologii Six Sigma w międzynarodowym koncernie SGL Carbon Group, producenta wyrobów z węgla i grafitu, którego częścią jest też polski zakład – firma SGL Carbon SA w Nowym Sączu. Zaprezentowano ogólną charakterystykę koncepcji Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM), przedstawiono też wybrane narzędzia i metody TQM oraz zasadnicze podobieństwa i różnice pomiędzy TQM i Six Sigma. Nakreślono ogólny opis programu Six Sigma i jego związek z wynikami finansowymi firmy. Przedstawiono zasady wdrażania Six Sigma oraz kolejne etapy realizacji projektu Six Sigma a także sposób obliczania wartości sigma dla dowolnego procesu. Zaprezentowano charakterystykę koncernu SGL Carbon Group wraz z ogólną kondycją ugrupowania na koniec roku 2001 oraz wytyczne na rok 2002 oraz założeniami metodologii Six Sigma jako narzędzia wdrażania strategii w koncernie SGL Carbon Group. Przedstawiono realizację konkretnego projektu Six Sigma w koncernie SGL Carbon Group – redukcja stanu zapasów elektrod grafitowych. Opisano zasady realizacji projektów zgodnie z metodologią Six Sigma w koncernie SGL Carbon Group. Następnie przedstawiono założenia i cele projektu redukcji stanu zapasów elektrod grafitowych, kolejne fazy realizacji projektu i osiągnięte rezultaty. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject zarządzanie przez jakość pl
dc.subject TQM pl
dc.subject program Six Sigma pl
dc.subject metodologia Six Sigma pl
dc.subject koncepcje jakości pl
dc.title Metodologia SIX SIGMA iako narzędzie zarządzania organizacją na przykładzie koncernu CARBON GROUP pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info