Analiza profilu klienta Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji "Amplico AIG Life" w Tarnowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Procak Anna
dc.date.accessioned 2014-01-16T22:55:29Z
dc.date.available 2014-01-16T22:55:29Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4157
dc.description.abstract Od początku lat dziewięćdziesiątych rynek ubezpieczeń jest bodaj najszybciej rozwijającym się sektorem polskiej gospodarki rynkowej. Coraz liczniejsza jest rzesza pracowników zakładów ubezpieczeń, agentów i brokerów ubezpieczeniowych. W obliczu dużej konkurencji wśród firm sektora ubezpieczeniowego większego znaczenia nabiera znajomość zasad, które kierują zachowaniami klientów. W oparciu o wiedzę dotyczącą preferencji nabywcy, motywach jego działania, firma ustala kolejne strategie rynkowe pozwalające zachować dotychczasową pozycję rynkową, i sukcesywnie dostosowywać ofertę do bezustannie zmieniających się potrzeb potencjalnych klientów. Celem pracy jest dokonanie analizy profilu klienta oddziału firmy Amplico AIG Life w Tarnowie. Zaprezentowano pojęcia i funkcje ubezpieczeń, ich zasadniczą klasyfikację oraz objaśniono podstawy prawne regulujące działalność rynku ubezpieczeń w Polsce. Przybliżono i wyjaśniono rozwiązania prawne dotyczące podstaw działalności spójnego europejskiego rynku ubezpieczeniowego. Za cel obrano wyjaśnienie praktycznych aspektów związanych z przystosowaniem polskiego rynku ubezpieczeniowego, jak również dokonano charakterystyki instytucji ochrony rynku w Polsce. Przedstawiono informacje dotyczące działalności Towarzystwa na Życie i Reasekuracji Amplico AIG Life. Dokonano charakterystyki oferty produktów firmy, oraz ich ewolucji na przestrzeni ostatnich lat. Dokonano analizy profilu klienta. Ważnym elementem w dokonanej analizie jest obecność informacji pozwalających określić ogólny profil klienta tarnowskiego oddziału Towarzystwa Amplico AIG Life. Na tej podstawie wedle procedury określa się atrakcyjność sektora i wyodrębnia się rynek docelowy, a następnie wprowadza odpowiednią strategię marketingową – jednakże ze względu na centralizację tych działań i małą grupę badawczą, ograniczono badania do pierwszych dwu etapów. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject ubezpieczenia pl
dc.subject rynek ubezpieczeń pl
dc.subject dyrektywy UE pl
dc.subject profil klienta pl
dc.subject produkty ubezpieczeniowe pl
dc.title Analiza profilu klienta Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji "Amplico AIG Life" w Tarnowie pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info