Poczucie jakości życia u młodzieży uzależnionej od Internetu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tucholska, Stanisława
dc.contributor.author Wilk, Aleksandra
dc.date.accessioned 2014-01-17T06:36:29Z
dc.date.available 2014-01-17T06:36:29Z
dc.date.issued 2012-08-08 21:36:55
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4166
dc.description.abstract Głównym zagadnieniem poruszonym w niniejszej pracy było wykazanie powiązań pomiędzy poczuciem jakości życia, a uzależnieniem od Internetu u młodzieży. W celu sprawdzenia czy występują związki w tych obszarach, przeprowadzono badania z użyciem następujących metod psychologicznych : Testu Uzależnienia od Internetu K. Young, Wielowymiarowej Skali Satysfakcji Życiowej Uczniów S. Huebnera, Skal Psychologicznej Jakości Życia w opracowaniu Z. Uchnasta i Arkusza personalnego własnej konstrukcji. Badaniami objęto grupę młodzieży licealnej liczącą 125 osób w tym 69 kobiet i 56 mężczyzn. Przyjęta hipoteza główna została potwierdzona. Dwie z trzech hipotez szczegółowych zostały potwierdzone, jedna natomiast została częściowo potwierdzona. Można zatem stwierdzić, że uzależnienie od Internetu łączy się z niższym poczuciem jakości życia. pl
dc.description.abstract The main issue of this project is to indicate connection between subjective quality of life and internet addiction among youth. To check whether there any connections in these areas, the research was conducted using following psychological methods: K. Young’s Internet Addiction Test, Huebner’s Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale, Psychological Quality of Life Scales in development of Z. Uchnast and own design Personal Worksheet . The research involved 125 high – school students including 69 women and 56 men. The main hypothesis was confirmed. Rest of hypotheses were also confirmed and partly confirmed. Results showed that Internet addiction associated with a lower quality of life. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Internet pl
dc.subject uzależnienie pl
dc.subject jakość życia pl
dc.subject psychologia człowieka pl
dc.subject młodzież pl
dc.title Poczucie jakości życia u młodzieży uzależnionej od Internetu pl
dc.title.alternative Quality of life and Internet addiction among youth pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-16T15:04:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info