Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Młynarczyk-Mościcka, Monika
dc.contributor.author Listwan, Maria
dc.date.accessioned 2014-01-17T06:39:39Z
dc.date.available 2014-01-17T06:39:39Z
dc.date.issued 2012-08-29 08:49:09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4168
dc.description.abstract Przedmiotem pracy magisterskiej jest analiza uregulowań dotyczących postępowania w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Tematem badań było powstanie i rozwój instytucji orzekania zakazu w polskim systemie prawnym, jej podstawy i obecny kształt na podstawie danych statystycznych opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Szczegółowe dane przedstawiają tabele 1-12 zamieszczone w Rozdziale 7 pracy. U podstaw decyzji o zajęciu się tym tematem znajdowała się chęć znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy obecnie obowiązujące przepisy w sposób należyty chronią uczciwych uczestników obrotu gospodarczego. Rozważając zasadność powołania instytucji jaką jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i opierając swoje rozważania na analizie stanowisk teoretyków, należało wskazać, iż odpowiedni tryb postępowania umożliwia wyłączenie z obrotu podmiotów, które nie przestrzegają określonych wzorców zachowania. Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest wyłącznie sprawą prywatną osób podejmujących tę działalność. Każda działalność gospodarcza wywiera bowiem szersze skutki społeczne i ekonomiczne. Osoby podejmujące taką działalność muszą posiadać nie tylko określone kwalifikacje zawodowe, ale również etyczne. Osoby, które nie spełniają tych warunków, nie powinny być uczestnikami obrotu gospodarczego a obowiązujące przepisy p.u.n. powinny zapewnić zrealizowanie tego celu. pl
dc.description.abstract The topic of this master thesis is the regulation of the procedure concerning the disqualification of persons from the practice of business activities. The research analyses the creation and the development of the institution of the adjudgement of such disqualifications in the polish legal system, its principles and current form, basing it on statistical data from the Department of Justice. The research interest of this thesis is to determine whether the current legal framework protects the honest consumer. Considering the validity of the institution of the disqualification from business practice and basing these considerations on the analysis of the relevant literature, it is also of importance to determine if the current procedure allows removing subjects not abiding to the applicable guidelines from the economic stage. Conducting a business is not limited to the private sphere, as every business activity entails economical and social consequences. Persons conducting such a business must possess not only the necessary professional qualifications, but also ethical ones. Persons not meeting these requirements should be taken out of the commercial process and the binding legal regulation of p.u.n. should ensure the execution of this objective. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject działalność gospodarcza pl
dc.subject prawo upadłościowe pl
dc.subject zakaz pl
dc.subject termin pl
dc.subject wniosek pl
dc.subject statystyka pl
dc.subject business activity pl
dc.subject insolvency law pl
dc.subject disqualification pl
dc.subject deadline pl
dc.subject application pl
dc.subject statistics pl
dc.title Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej pl
dc.title.alternative Procedure in the matter of the adjudgement of a disqualification from business practice pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-16T07:50:48Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info