Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie firmy "Astra"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paliwoda-Matiolańska, Adriana
dc.contributor.author Bochenek, Karolina
dc.date.accessioned 2014-01-17T08:28:29Z
dc.date.available 2014-01-17T08:28:29Z
dc.date.issued 2012-08-30 23:38:47
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4180
dc.description.abstract Celem pracy było przedstawienie procesu rekrutacji i selekcji oraz praktyczne zweryfikowanie poprawności przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono teoretyczne zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi. Genezę i rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentowano jej cele, istotę oraz funkcje a także istotną część rekrutacji i selekcji w całym procesie. Drugi rozdział poświęcony został teoretycznym aspektom rekrutacji i selekcji, zawiera on przygotowanie całego procesu, kryteria selekcji, techniki rekrutacji i adaptację nowych pracowników. Trzeci rozdział opisuje metodyczne aspekty pracy w firmie Astra. Celem badania była analiza jednego z elementów selekcji jakim jest rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o firmę „Astra” oraz czy przestrzegane są podstawowe zasady w trakcie jej trwania. Badanie przeprowadzono w dziale produkcji wśród wszystkich pracowników zajmujących się obsługą maszyn w firmie „Astra”. Zastosowaną metodą badawczą była ankieta. Wyniki badań wskazują, że rozmowa kwalifikacyjna w firmie „Astra” nie wpływa negatywnie na pracowników. Przeprowadzona jest przez osobę kompetentną i przygotowaną do tego procesu. W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu a także informacje z przeprowadzonej rozmowy z dyrektorem i badanie ankietowe wśród pracowników w przedstawionej firmie Astra. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject rekrutacja pracowników pl
dc.subject selekcja personalna pl
dc.subject techniki rekrutacji pl
dc.title Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie firmy "Astra" pl
dc.title.alternative Recruitment and selection of employees for example "Astra" pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-15T19:16:15Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info