Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie Multibanku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tokarz, Krzysztof
dc.contributor.author Gryźlak, Kinga
dc.date.accessioned 2014-01-17T08:47:59Z
dc.date.available 2014-01-17T08:47:59Z
dc.date.issued 2012-07-26 20:31:38
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4183
dc.description.abstract Przedmiotem mojej pracy jest problematyka bankowości związana ze sposobami ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie Multibanku. Ryzyko jest powszechnie występującym zjawiskiem, które prowadzi do podjęcia określonych decyzji i powoduje, że dane rozwiązanie nie daje całkowitej pewności jego sukcesu. Inspiracją do wybrania tego tematu była chęć bliższego zapoznania się z obszarem bankowości, funkcjonowania banków oraz licznych procedur determinujących ich płynność. Ponadto interesującym był fakt przyjrzenia się samej ofercie konkretnego banku z punktu widzenia kredytobiorcy. Celem pracy było ukazanie, czy sposoby ograniczania ryzyka kredytowego są skutecznymi metodami selekcjonującymi klientów w danym banku. W swojej pracy wykorzystałam jedną z metod badania zdolności kredytowej klientów tzw credit scoring w szczegółowej analizie scoringu aplikacyjnego i behawioralnego. pl
dc.description.abstract The subject of my thesis is the issue of banking related to methods of credit risk limitation on the example of Multibank. The risk is a common phenomenon which leads to take certain decisions and causes that the solution is not a total assurance of its success. The inspiration of choosing this subject was the willingness to get acquainted with the area of banking, the operation system of banks and numerous procedures for determining their liquidity. In addition, interesting was the fact becoming acquainted with the offer from the credit borrower point of view. The purpose of this thesis was to show that credit risk mitigation methods are effective in choosing the most suitable credit borrowers in a particular bank. In my thesis I used one of the examination of the creditworthiness methods to analyze credit scoring in terms of application and behavioral scoring. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ryzyko pl
dc.subject kredyt pl
dc.subject scoring pl
dc.subject kredytobiorca pl
dc.subject analiza pl
dc.subject kryzys bankowy pl
dc.subject oferta bankowa pl
dc.subject risk pl
dc.subject credit pl
dc.subject scoring pl
dc.subject debtor pl
dc.subject analysis pl
dc.subject banking crisis pl
dc.subject bank offer pl
dc.title Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie Multibanku pl
dc.title.alternative Credit risk limitation on the example of Multibank pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-16T15:04:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info