Zarządzanie i organizacja pracy w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach i jej wpływ na poziom zadowolenia pracowników

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paliwoda-Matiolańska, Adriana
dc.contributor.author Król, Tomasz
dc.date.accessioned 2014-01-17T09:45:02Z
dc.date.available 2014-01-17T09:45:02Z
dc.date.issued 2012-07-28 17:51:57
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4184
dc.description.abstract Tematyka poniższej pracy obejmuje i zarazem bada zarządzanie i organizację pracy w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach oraz jej wpływ na poziom zadowolenia pracowników. Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, jakie reguluje sposób zarządzania i organizacji pracy w DPS, wybrany temat jest tematem ważnym i wymaga głębokiej analizy, zarówno ze strony teoretycznej, jak i merytorycznej, jaką jest prawdziwa ocena poziomu satysfakcji i zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy oraz sposobu, jakim ich praca jest organizowana. Dzieje się tak, dlatego, że niemalże każdy z pracowników wyższego, czy też niższego szczebla, doświadcza pozytywnych, jak i negatywnych odczuć, spowodowanych różnorodnymi czynnikami, jakie towarzyszą wykonywaniu pracy, zarządzaniu i organizacji w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach. Zaprezentowane wyniki czynników satysfakcji, pozwalają stwierdzić, że w większości przypadków, pracownicy są z pracy zadowoleni. Istotnym powodem, dla którego napisałem niniejszą pracę jest fakt, że jestem zatrudniony w DPS Zbyszyce i nurtuje mnie osobista ciekawość, która jest efektem pytania: Jak prezentuje się satysfakcja w moim zakładzie pracy i jak zostanie oceniona ona przez moich współpracowników? Sprawne i skuteczne zarządzanie organizacjami powinno pozytywnie wpływać na zadowolenia i satysfakcję pracowników. W większości organizacji bardzo trudno jest uzyskać optymalny poziom tego rodzaju satysfakcji. Dzieje się tak, dlatego, że relację między sposobem zarządzania organizacją a jednostkami, polegają głównie na z góry określonych zasadach, z którymi trudno dojść do consensusu. Uniknięcie negatywnym odczuć i relacji powinno być przedmiotem wzajemnego dialogu pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Tylko wtedy pracodawca będzie mógł poznać oczekiwanie personelu względem niego i firmy, którą zarządza. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject satysfakcja z pracy pl
dc.subject domy pomocy społecznej pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject kierownik pl
dc.subject pracownicy pl
dc.title Zarządzanie i organizacja pracy w Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach i jej wpływ na poziom zadowolenia pracowników pl
dc.title.alternative Management and organization in the Nursing House in Zbyszyce and its impact on employee satisfaction pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-16T15:04:39Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info