Wiedza, opinie i zachowania młodych osób w zakresie kształtowania ich wizerunku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Wolak, Anna
dc.date.accessioned 2014-01-17T09:53:02Z
dc.date.available 2014-01-17T09:53:02Z
dc.date.issued 2013-02-14 01:05:45
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4185
dc.description.abstract Praca przedstawia problematykę kształtowania wizerunku własnej osoby. Wychodząc od teoretycznych rozważań w pracy dokonano analizy zagadnień personal brandingu oraz narzędzi pomocnych użytecznych w komunikowaniu i budowaniu wizerunku. Dało to podstawę do realizacji zasadniczej części pracy – badania bezpośredniego, którym było poznanie wiedzy i opinii oraz zachowań młodych osób w zakresie kształtowania ich własnego wizerunku. Badanie bezpośrednie przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że młodzi świadomie kształtują swój wizerunek, wykorzystując do tego głównie Internet i serwisy społecznościowe. Istotne było również poznanie wartości, przekonań, zasad oraz opinii badanych osób na temat ich cech, które wyróżniają ich spośród innych osób. Wobec powyższych wyników, wskazano na istotne czynniki identyfikujące tożsamość osoby oraz wskazanie efektywnych sposobów i metod komunikowania, które budują wizerunek. pl
dc.description.abstract The document analyses issues of building ones public perception. Arising from theoretical aspects of the subject an analysis has been carried out to incorporate personal branding and tools used in communication and public perception forming. This gives a base for the main part of the document – a direct study of assessing the knowledge and opinion of the youth in relation to building their public perception. Direct study has been conducted using a questionnaire. The results allowed to form an opinion that young people do form their public perception consciously, using mainly the Internet and social media. A key to understand was to asses the values, believes and rules that govern the subjects behaviour in respect to their unique features that let them stand up from the rest of the population. Having analysed the results, an identification of key components of personality have been provided as well as an assessment of efficient methods of communication that support public perception. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject personal branding pl
dc.subject wizerunek pl
dc.subject tożsamość osoby pl
dc.subject marka pl
dc.subject serwisy społecznościowe pl
dc.subject public perception pl
dc.subject personal identity pl
dc.subject brand pl
dc.subject social media pl
dc.title Wiedza, opinie i zachowania młodych osób w zakresie kształtowania ich wizerunku pl
dc.title.alternative Youth knowledge, opinions and behaviours in their public perception building pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-17T09:11:04Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info