Analiza finansowania jednostek oświatowych na przykładzie Gminy Radomyśl Wielki

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jędrzejczyk, Zbigniew
dc.contributor.author Kalicka Izabela
dc.date.accessioned 2014-01-17T12:38:28Z
dc.date.available 2014-01-17T12:38:28Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4202
dc.description.abstract Reforma systemu edukacji jest jedną z najważniejszych polskich przemian ustrojowych, bowiem wykształcenie społeczeństwa jest najefektywniejszą inwestycją w rozwój każdego obywatela, odzwierciedla zarazem poziom kulturowy i cywilizacyjny społeczeństwa. Przetrwanie i rozwój szkoły wymagają jej dostosowania się do istniejącej sytuacji, a także kreowania niezbędnych zmian. Odpowiednie ich wprowadzenie wpływa na efektywność kierowania szkołą. Przygotowanie młodego człowieka do życia we współczesnym świecie jest inwestowaniem w przyszłość i wymaga sprawnego funkcjonowania systemu edukacji, kompetentnego kierownictwa oraz szeroko pojętej działalności oświatowej. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym określa, iż do zakresu działania gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zaspokajanie to może dokonywa się poprzez każdy rodzaj aktywności, ale szczególnym obszarem sprzyjającym temu celowi jest możliwość wykonywania zadań własnych gminy. Polityka oświatowa jest dla samorządów zadaniem nie zawsze dobrze pojmowanym. Niskie nakłady finansowe na oświatę zniechęcają samorządy do działania, ale polityka oświatowa to nie tylko wyliczenie subwencji. Polityka oświatowa samorządu terytorialnego to określenie lokalnych priorytetów oświatowych. Zarządzanie oświatą w gminie jest procesem bardzo złożonym i powinno być traktowane jako cel strategiczny, dzięki któremu istnieje możliwość rozwiązania wielu problemów lokalnych. Podstawowym celem niniejszej pracy jest poznanie, analiza i lepsze zrozumienie istoty systemu finansowania jednostek oświatowych. Analiza finansowania jednostek oświatowych na przykładzie gminy Radomyśl Wielki jest głównym przedmiotem badań niniejszej pracy. Tak sformułowany cel pracy zrealizowany został w oparciu o studia literaturowe, jak również przy wykorzystaniu informacji empirycznych, charakteryzujących system finansowania oświaty w Radomyślu Wielkim. Okres badań empirycznych obejmuje lata 2001 – 2004. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject finansowanie jednostek oświatowych pl
dc.subject gmina Radomyśl Wielki pl
dc.subject finanse publiczne pl
dc.subject finanse lokalne pl
dc.subject system oświaty w Polsce pl
dc.subject dotacje celowe pl
dc.subject subwencje oświatowe pl
dc.title Analiza finansowania jednostek oświatowych na przykładzie Gminy Radomyśl Wielki pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info