Rekrutacja i derekrutacja personelu jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Rafinerii Nafty "Glimar" S.A. w Gorlicach

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Miś, Alicja
dc.contributor.author Habelak Karolina
dc.date.accessioned 2014-01-17T13:16:11Z
dc.date.available 2014-01-17T13:16:11Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4208
dc.description.abstract Najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa są jego pracownicy, gdyż to oni tworzą firmę oraz uczestniczą w jej życiu, dostarczając jej swoją pracę i umiejętności. Zarządzanie zasobami ludzkimi postrzega ludzi jako wartościowe źródło sukcesów organizacji, stąd też należy zapewnić im jak najlepszych pracowników. Odpowiednio przygotowany proces zatrudniania oraz zwalniania personelu pozwala pozyskać osoby posiadające wysokie kwalifikacje, oraz zatrzymać najcenniejszych pracowników w firmie. Zgodnie z tytułem niniejsza praca magisterska przedstawia proces rekrutacji i derekrutacji jako funkcji współczesnego zarządzania personelem w Rafinerii Nafty „Glimar” S.A. w Gorlicach, w oparciu o otrzymane materiały oraz rozmowy z pracownikami Działu Kadr i Szkolenia. Ponadto w opracowaniu tym wykorzystana została literatura obejmująca zakres analizowanej tematyki. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi uzależnione jest od systematycznych usprawnień takich obszarów jak: planowanie zatrudnienia, rekrutacja, wprowadzenie do pracy, szkolenie, ocenianie efektywności, awansowanie, przenoszenie lub degradowanie oraz derekrutacja personelu. Praca podkreśla również rolę zarządzania personelem w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa. Posiadanie kompetentnych pracowników pozwoli firmie zdobyć przewagę konkurencyjną i zapewni silną pozycję na rynku. Rozkwit gospodarki sprawia, iż zarządzanie zasobami ludzkimi zyskuje coraz większą wartość dla powodzenia organizacji a usprawnianie metod gospodarowania personelem stanowi skuteczny sposób zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa. Poniższa praca stanowi próbę ukazania działalności zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie jakim jest badany obiekt tj. Rafineria Nafty „Glimar” S.A. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject zatrudnienie pl
dc.subject zarządzanie personelem pl
dc.subject rekrutacja pl
dc.subject derekrutacja pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject Rafineria Nafty "Glimar" S.A. pl
dc.subject adaptacja pracownika pl
dc.subject zwalnianie pracowników pl
dc.title Rekrutacja i derekrutacja personelu jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Rafinerii Nafty "Glimar" S.A. w Gorlicach pl
dc.title.alternative Staff recruitment and redundancy policy as a function of the human resources management on the example of "Glimar” S.A. oil refinery in Gorlice en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info