Finansowe i pozafinansowe systemy motywacyjne

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Damas Jerzy
dc.date.accessioned 2014-01-17T22:13:51Z
dc.date.available 2014-01-17T22:13:51Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4223
dc.description.abstract Motywacja spełnia ważna rolę w każdym zachowaniu ludzkim, w podejściu do pracy i obowiązków z nią związanych. Każda jednostka dokonuje wyboru i kieruje się chęcią osiągania celów, mając na względzie cenione przez siebie wartości. Niezbędne jest zatem odpowiednie rozbudzanie i kształtowanie motywacji przez osobę kierującą zespołami ludzkimi. Celem niniejszej pracy jest prezentacja warunków motywowania ludzi do pracy oraz szukanie i wdrażanie rozwiązań, które przynoszą korzyści zarówno pracownikom jak i organizacji. Praca ukazuje także oddziaływanie systemu motywacyjnego na efektywność oraz wydajność pracy. W pracy założono dwie hipotezy badawcze. Pierwsza hipoteza zakłada, iż systemy motywacyjne, te finansowe jak i pozafinansowe, mają ogromny, a nawet decydujący wpływ na efektywność pracowników. Hipoteza druga zakłada, że niemożliwe jest stworzenie uniwersalnej, a zarazem skutecznej recepty kształtującej właściwy (efektywny) system motywacyjny. Przedstawiono role i funkcję motywowania w systemie komunikowania organizacyjnego. Omówiono istotę motywacji, teorie motywacji, potencjalne źródła motywacji, modele motywacji oraz rolę bodźców w motywowaniu do pracy. Przedstawiono funkcje korzyści finansowych w motywowaniu, scharakteryzowano formy wynagrodzeń oraz klasyfikacje systemów premiowania. Dokonano analizy pozafinansowych systemów motywacyjnych, przedstawiono motywacyjną rolę uprawnień pracowniczych, ogromną potrzebę samorealizacji pracowników i rodzaje partycypacji pracowników. Zaprezentowano system ocen pracowniczych, jego rolę, znaczenie oraz kryteria oceniania pracowników. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject motywowanie pl
dc.subject płacowe instrumenty motywacji pl
dc.subject pozapłacowe instrumenty motywacji pl
dc.subject system motywacyjny pl
dc.subject uprawnienia pracownicze pl
dc.subject komunikowanie organizacyjne pl
dc.subject system ocen pracowników pl
dc.title Finansowe i pozafinansowe systemy motywacyjne pl
dc.title.alternative Financial and Non - Financial Motivation Systems pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info