2003 Wynagrodzenie pakietowe jako element systemu motywacyjnego organizacji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Miś, Alicja
dc.contributor.author Wojciechowska Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-17T22:27:00Z
dc.date.available 2014-01-17T22:27:00Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4229
dc.description.abstract Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich jest jednym z wciąż jeszcze słabo docenianych czynników decydujących o sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Sukces organizacji warunkują najczęściej zasoby pracy wyrażające się w zaspokojeniu potrzeb i satysfakcji klientów oraz w rozwoju i wykorzystaniu jej materialnych zasobów. Organizacja osiąga wytyczone cele jeżeli zatrudnia odpowiednią liczbę pracowników dysponujących potencjałem pracy, motywowanych do zachowań zgodnych z celami organizacji oraz pracujących we właściwych warunkach. Zagadnienia te bowiem są przedmiotem badań zarządzania zasobami ludzkimi. Celem pracy jest analiza hipotezy, że racjonalnie zbudowany system wynagrodzeń wpływa na poziom motywacji do pracy zatrudnionych pracowników. Przedstawiono koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi oraz rosnącą rolę tego zagadnienia w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw. Opisano zasady kształtowania składników wynagrodzenia tak, aby były one skutecznym elementem systemu motywowania pracowników. Omówiono szczegółowo ofertę wynagrodzeń pakietowych i w sposób statystyczny oceniono te wynagrodzenia na podstawie kilkunastu przebadanych firm wchodzących w skład First Manhattan Consulting Group działających na terenie Polski. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject płacowe instrumenty motywacji pl
dc.subject pozapłacowe instrumenty motywacji pl
dc.subject wynagrodzenia pakietowe pl
dc.subject świadczenia pl
dc.title 2003 Wynagrodzenie pakietowe jako element systemu motywacyjnego organizacji pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info