Analiza zadań managera BHP w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Kawa, Waldemar
dc.date.accessioned 2014-01-18T13:17:10Z
dc.date.available 2014-01-18T13:17:10Z
dc.date.issued 2012-07-10 23:18:09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4270
dc.description.abstract W pracy została zwrócona szczególna uwaga na obowiązki oraz zadania pracowników służb bhp. Pragnę wykazać również, jak ważną rolę odgrywa przestrzeganie przepisów, ich znajomość, a także wykorzystywanie ergonomii w procesie pracy menedżera bhp. Do przeanalizowania tych zjawisk posłużyłem się literaturą fachową, pracami najwybitniejszych teoretyków i praktyków z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, zarządzania oraz sposobów ochrony zabytków. Ważnym elementem tej pracy jest analiza zagrożeń, na które narażeni są pracownicy wykonujący czynności przy odnowie obiektów zabytkowych. Prezentowana praca składa się trzech rozdziałów, w których kolejno omawiam poszczególne aspekty podjętej problematyki. Rozdział pierwszy poświęcony jest omówieniu literatury przedmiotu oraz porusza ogólne zagadnienia związane z interesującym mnie problemem. Drugi rozdział dotyczy działalności Państwowego Inspektoratu Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie. Rozdział trzeci traktuje o obowiązkach i zadaniach menagera bhp. Przedstawia także analizę zagrożeń i ich skutków podczas czynności wykonywanych przy renowacji zabytków oraz spostrzeżenia dotyczące owego problemu. Po napisaniu pracy mogę stwierdzić, iż menedżer bhp ma wiele obowiązków, ale także ponosi odpowiedzialność za pracowników. To do niego należą najważniejsze decyzje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach. Ponadto, aby sprostać współczesnym rozwiązaniom powinien wprowadzać nowe techniki i metody pracy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) pl
dc.subject menedżer pl
dc.subject ergonomia pl
dc.subject ochrona zabytków pl
dc.title Analiza zadań managera BHP w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie pl
dc.title.alternative The analysis of tasks of the OHS manager in The Provincial Office of Heritage Monuments' Protection, Tarnów Branch pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-17T15:53:26Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info