Kultura jako czynnik kształtujący procesy negocjacyjne na przykładzie wybranych krajów

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Łyszczarz, Halina
dc.contributor.author Orlik, Mateusz
dc.date.accessioned 2014-01-18T13:31:44Z
dc.date.available 2014-01-18T13:31:44Z
dc.date.issued 2013-02-10 17:37:22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4271
dc.description.abstract Celem mojej pracy jest ukazanie zależności, jaka panuje pomiędzy określoną kulturą a procesem negocjacji oraz przeanalizowanie wszelkich aspektów składających się na całościowy proces negocjacyjny, skupiając się i opisując standardy zachowań występujących podczas negocjacji z udziałem różnych nacji. Postaram się więc wyjaśnić, jak przebiega proces negocjacji, określę jego istotę, przedstawię cele, czynniki i rodzaje. Następnie wyjaśnię, czym dokładnie jest kultura i scharakteryzuję kulturę rosyjską, japońską i Stanów Zjednoczonych. W ostatniej części zajmę się określonym projektem negocjacji wyżej wymienionych krajów oraz przedstawię zalecenia dla negocjatorów w celu poznania i przebrnięcia przez liczne różnice kulturowe poszczególnych krajów. Dzięki wielu zebranym informacjom na temat negocjacji i kultury oraz odpowiedniego poukładania tych wiadomości, z całości pracy można wywnioskować, że głównym czynnikiem wpływającym na przebieg negocjacji międzynarodowych, jest właśnie kultura wyniesiona z danego regionu świata. To ona wpływa na zachowania, na postrzeganie partnerów rozmów, a także na możliwe konflikty wynikające z różnic międzykulturowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject negocjacje pl
dc.subject kultura pl
dc.subject różnice międzykulturowe pl
dc.subject kultura narodowa pl
dc.subject proces negocjacyjny pl
dc.title Kultura jako czynnik kształtujący procesy negocjacyjne na przykładzie wybranych krajów pl
dc.title.alternative Culture as a Factor Shaping Negotiation Processes as Exemplified by Selected Countries pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-17T16:08:13Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info