Determinanty wyboru opodatkowania działalności gospodarczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Ryczek, Tomasz
dc.date.accessioned 2014-01-18T13:40:13Z
dc.date.available 2014-01-18T13:40:13Z
dc.date.issued 2012-07-12 08:06:38
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4273
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie determinant wyboru opodatkowania działalności gospodarczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział 1. zawiera charakterystykę działalności gospodarczej, na którą składa się: definicja działalności gospodarczej, wnikająca z przepisów, definicja małej i średniej jednostki gospodarczej, formy organizacyjno-prawne, w jakich może być prowadzona działalność gospodarcza, a także wymogi formalne, związane z podjęciem działalności gospodarczej. W rozdziale 2. przedstawiona została charakterystyka form opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw: karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także opodatkowania na zasadach ogólnych. Rozdział 3. stanowi analiza porównawcza form opodatkowania, w formie badania, polegającego na porównaniu i wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania dla konkretnej działalności gospodarczej. Dla każdej działalności gospodarczej, przy określonych danych, ustalono wysokość podatku w oparciu o różne formy opodatkowania działalności gospodarczej. Badanie to pozwala na ustalenie, która z form opodatkowania, przy danych założeniach, jest najkorzystniejsza dla danej działalności gospodarczej. Źródłem opracowania tematu były, przede wszystkim, wskazane w bibliografii akty prawne, literatura przedmiotu oraz informacje z różnych stron internetowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject działalność gospodarcza pl
dc.subject opodatkowanie pl
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject forma opodatkowania pl
dc.title Determinanty wyboru opodatkowania działalności gospodarczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw pl
dc.title.alternative Determinants of business tax choices in the small and medium-sized enterprise sector pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-17T14:57:46Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info