Wybrane metody rachunku kosztów i ich kalkulacji na przykładzie przedsiębiorstwa "X"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wdowiak, Wojciech
dc.contributor.author Mentel Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-18T21:30:32Z
dc.date.available 2014-01-18T21:30:32Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4283
dc.description.abstract Koszty stanowią zawsze punkt wyjścia myślenia ekonomicznego, którego następstwem jest później działanie różnych podmiotów gospodarczych. Dzieje się tak, dlatego, że każde działanie jest immanentnie związane z ponoszeniem kosztów. Nie ma działań, które nie pociągają za sobą kosztów. Również przedsiębiorstwo nie może zrealizować nawet najmniejszych swoich zadań bez ponoszenia kosztów. Dlatego koszty należą do podstawowych kryteriów dotyczących podejmowania decyzji w każdym przedsiębiorstwie. Ranga kosztów jako elementu decyzyjnego wynika również z faktu, że kosztów wprawdzie nie można w przedsiębiorstwie nie ponosić, lecz można i trzeba starać się je minimalizować. Dlatego każde racjonalnie zachowujące się przedsiębiorstwo, niejako w sposób naturalny, stara się minimalizować swoje koszty. Fakt minimalizacji kosztów wynika z zasady racjonalnego gospodarowania. Zasada ta zawiera się w stwierdzeniu, iż przedsiębiorstwo w działaniu swoim: stawia przed sobą cel, zmierza do osiągnięcia go jak najmniejszym kosztem, poświęcając określone środki, pragnie uzyskać z nich największy efekt. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na następujące metody rachunku kosztów: rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów procesu. W związku z powyższym należy przyjąć, iż celem niniejszej pracy jest weryfikacja możliwości zastosowań i przydatności praktycznej, wyżej wymienionych metod rachunku kosztów w małej firmie. Hipotezy badawcze można zaś sformułować następująco: 1. za podstawę do rozliczeń praktycznych należy przyjąć metodę rachunku kosztów pełnych, 2.metodę rachunku kosztów procesu można zastosować jako pomocną do rozliczeń kosztów wydziałowych między poszczególne zlecenia, 3. najbardziej przydatną do prowadzenia działań planistycznych jest metoda rachunku kosztów zmiennych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject rachunek kosztów pl
dc.subject metody kalkulacji kosztów pl
dc.subject rachunek kosztów procesu ABC pl
dc.subject rachunkowość pl
dc.subject finanse pl
dc.title Wybrane metody rachunku kosztów i ich kalkulacji na przykładzie przedsiębiorstwa "X" pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info