Wykorzystanie informatycznych baz danych do zarządzania bezpieczeństwem kibiców na meczach piłkarskich

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Frankiewicz, Jerzy
dc.contributor.author Zakrzewski, Marek
dc.date.accessioned 2014-01-19T13:06:11Z
dc.date.available 2014-01-19T13:06:11Z
dc.date.issued 2012-11-05 14:14:28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4322
dc.description.abstract Praca dotyczy systemu zarządzania bezpieczeństwem kibiców podczas meczów piłkarskich. W rozdziale pierwszym omówiono podstawowe zagadnienia i pojęcia z zakresu baz danych. Przedstawiono zarówno samą definicję baz danych, jak też historyczny rozwój ich typów i podział ze względu na sposób organizacji danych, przeznaczenie, zakres tematyczny, możliwość dostępu do informacji w nich zawartych oraz sposób zarządzania. W rozdziale drugim skupiono się na omówieniu aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Rozdział trzeci przedstawia funkcjonujące obecnie w naszym kraju procedury rejestracji i identyfikacji kibiców podczas meczu piłkarskiego. Integralną część pracy stanowi stworzony przeze autora model fizyczny projektu. Projekt dotyczy propozycji sprawnego przepływu informacji o kibicach podczas meczów piłkarskich. Występują w nim trzy podmioty: sąd, władze klubu oraz policja. Każdy z nich ma jasno określone zadania, które zmierzają do realizacji wspólnych celów, jakimi są: zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, zapobieganie łamaniu prawa podczas meczu oraz skuteczne ściganie i karanie ewentualnych sprawców wykroczeń i przestępstw. Według pomysłu autora sąd odpowiedzialny jest za bieżące wprowadzanie do systemu danych dotyczących wydawanych przez siebie zakazów stadionowych oraz aktualizacji danych. Władze klubowe odpowiadają za wprowadzanie danych kibiców do centralnego systemu danych kibiców zarejestrowanych w klubach. W myśl projektu, systemy poszczególnych klubów są kompatybilne i opierają się na znormalizowanych, możliwych do odczytu kartach kibica. Policja natomiast posiada pełny dostęp do danych kibiców, dzięki czemu zostaje wyposażona w nowe narzędzie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bazy danych pl
dc.subject ochrona danych osobowych pl
dc.subject kibice piłkarscy pl
dc.subject klub sportowy pl
dc.subject systemy wspomagania zarządzania pl
dc.subject bezpieczeństwo pl
dc.title Wykorzystanie informatycznych baz danych do zarządzania bezpieczeństwem kibiców na meczach piłkarskich pl
dc.title.alternative The use of the information database for security management of supporters at football matches pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-16T13:48:25Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info