Budowanie zaangażowania pracowników w projakościowym zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Drukarni "ABEDIK" S.A. z Poznania

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pocztowski, Aleksy
dc.contributor.author Rzepka Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-19T17:04:25Z
dc.date.available 2014-01-19T17:04:25Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4328
dc.description.abstract Gospodarka rynkowa, a w niej istnienie wielu konkurencyjnych podmiotów, wymusza na organizacjach podejmowanie działań umożliwiających im skuteczne konkurowanie na rynkach ich działalności. Istotne jest zatem dla organizacji podejmowanie starań zmierzających do doskonałości i wprowadzania zmian na rzecz jakości. Zmiana i rozwój organizacji zależy jednak od tworzących ją ludzi. To właśnie pojedynczy człowiek w organizacji jest punktem wyjścia do poprawy jakości. Nie można mówić o procesie kształtowania jakości bez włączenia ludzi i zagwarantowania im jakościowo odpowiednich warunków pracy. Ważnym jest jednak, aby pamiętać, że poprawa jakości w firmie nie odnosi się tylko do działań techniczno- organizacyjnych, ale przede wszystkim do postaw samych pracowników. Dużego znaczenia nabiera zatem zaangażowanie pracowników. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa zarządzanie zasobami ludzkimi, które za pomocą odpowiednich narzędzi może stwarzać dogodne warunki do wzrostu zaangażowania pracowników, a tym samym do wzrostu jakości w firmie. Celem niniejszej pracy jest określenie czynników wpływających na zaangażowanie pracowników oraz zbadanie zależności pomiędzy działaniami podejmowanymi w ramach zarządzania zasobami ludzkimi ukierunkowanego na realizację polityki jakości firmy a poziomem zaangażowania pracowników w firmie. Przedstawiono zagadnienie jakości, jej sens i rolę w działalności firmy, sposoby i podmioty kształtujące jakość w firmie oraz cechy projakościowego zarządzania zasobami ludzkimi. Podjęto próbę określenia definicji zaangażowania oraz przedstawienia jego istoty i znaczenia zarówno dla firmy jak i samych pracowników. Przedstawiono analizę wymiarów zaangażowania, charakterystykę czynników wpływających na zaangażowanie oraz omówiono sposoby budowania zaangażowania w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Dokonano charakterystyki poziomu i czynników zaangażowania na przykładzie analizowanej firmy. Badaniu poddany został wpływ działań zarządzania zasobami ludzkimi na poziom zaangażowania pracowników. Analiza zebranych materiałów oraz danych umożliwiły zaproponowanie badanej firmie usprawnienie działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, które mają wpływ na kształtowanie poziomu zaangażowania pracowników. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject zaangażowanie pl
dc.subject jakość pl
dc.subject TQM pl
dc.subject konkurencyjność pl
dc.subject zarządzanie wiedzą pl
dc.subject zaangażowanie organizacyjne pl
dc.subject czynniki zaangażowania pl
dc.title Budowanie zaangażowania pracowników w projakościowym zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Drukarni "ABEDIK" S.A. z Poznania pl
dc.title.alternative Building of commitment of employees in quality-oriented human resource management – using ABEDIK S.A. from Poznań as an example. pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info