Oceny pracowników w ZUS, jako narzędzie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poręba, Marcin
dc.contributor.author Zoń-Szewczyk, Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-01-20T09:25:25Z
dc.date.available 2014-01-20T09:25:25Z
dc.date.issued 2012-07-11 10:04:11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4378
dc.description.abstract Celem teoretycznym pracy jest ukazanie miedzy innymi celów, metod, kryteriów, podmiotów ocenianych i oceniających, przedmiotu systemu ocen oraz zasad oceniania pracowników. Cel praktyczny pracy to przede wszystkim ukazanie i opisanie błędów, jakie mogą zostać popełniane podczas całego procesu oceniania na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu, a także opisanie kierunków usprawnień systemu ocen okresowych w jednostce ZUS, jak i ogólnie w całej administracji publicznej. Problematyka ocen okresowych w administracji publicznej przedstawionych w niniejszej pracy dotyczy tylko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu, pozostałe jednostki administracji publicznej nie zostały opisane, gdyż analiza wszystkich nie jest możliwa ze względu na to, iż każda jednostka ma inny system, o regulaminie nie wspominając. W pracy został szczegółowo opisany regulamin systemu ocen pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu, a także Arkusz Oceny Okresowej Dla Kadry Średniego i Niższego Szczebla. Po szczegółowej analizie systemu ocen pracowniczych wskazane zostały usprawnienia tego systemu w administracji publicznej z uwzględnieniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu. Hipoteza zakłada, że oceny okresowe są potrzebne i wpływają na rozwój pracowników i ich lepszą motywację do pracy, a także należy je przeprowadzać często. Metodą badawczą w niniejszej pracy była przede wszystkim analiza regulaminu ocen pracowniczych „Mentor”, na podstawie której zostały w wyczerpujący sposób opisane wnioski z przeprowadzonych badań. Praca opiera się na wielu pozycjach literatury przedmiotu. Wykazano, że system ocen okresowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie jest profesjonalny. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject administracja publiczna pl
dc.subject pracownicy pl
dc.subject kryteria oceniania pracowników pl
dc.subject metody oceniania pl
dc.subject techniki oceniania pl
dc.subject ocena pracowników pl
dc.title Oceny pracowników w ZUS, jako narzędzie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej pl
dc.title.alternative Assessing the Social Insurance Board staff as the tool of modern management in public administration pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-20T08:50:15Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info