Aplikacja ASP MVC3 wspomagająca pracę nauczycieli

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Przybycień, Krzysztof
dc.contributor.author Reczkowski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2014-01-20T12:48:21Z
dc.date.available 2014-01-20T12:48:21Z
dc.date.issued 2012-07-10 23:53:41
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4383
dc.description.abstract Wychowawca klasy, czy nauczyciel, ciągle zmierza się z wieloma czasochłonnymi czynnościami czy obliczeniami związanymi z prowadzeniem dokumentacji oraz przygotowaniem samych pomocy dydaktycznych, tj. kart pracy, testów, sprawdzianów czy kartkówek na zajęcia lekcyjne. Projekt "Nauczyciel - Help" ma na celu stworzenie skutecznych narzędzi wspomagających codzienną pracę nauczyciela, a w szczególności wychowawcy klasowego. Przedmiotem projektu mojej pracy inżynierskiej stało się zaprojektowanie i utworzenie systemu wspierającego pracę dyrektora, wychowawcy czy nauczyciela. W ramach projektu zaprojektowano i zaimplementowano aplikację webową. System został zaprogramowany w środowisku Microsoft Visual Studio 2010. Podczas definiowania zakresu funkcjonalności aplikacji, wziąłem pod uwagę, głównie, czynności - związane z procesem nauczania - najczęściej wykonywane przez nauczycieli, które można w pewien sposób usprawnić lub wręcz całkowicie zautomatyzować. Autoryzacja do systemu została podzielona na pięć głównych ról: • Dyrektor – możliwość zarządzania, m.in. przydział czynności, tj. np.: danych przedmiotów nauczycielom uczącym w danym roku szkolnym i w danej klasie/oddziale, rozporządzanie pracą poszczególnych nauczycieli, (ma równocześnie uprawnienia nauczyciela i/lub wychowawcy); • Wychowawca – możliwość generowania różnego typu niezbędnych dokumentów związanych z bieżącym prowadzeniem dokumentacji w procesie edukacji, (ma równocześnie uprawnienia nauczyciela); • Nauczyciel – możliwość m.in.: wprowadzania ocen poszczególnym uczniom z nauczanych przez siebie przedmiotów; • Rodzic – możliwość podglądu wprowadzonych ocen swojego dziecka; • Uczeń – możliwość podglądu swoich osiągnięć. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject programy komputerowe pl
dc.subject tworzenie oprogramowania pl
dc.subject edukacja pl
dc.subject zarządzanie bazami danych pl
dc.subject dyrektor pl
dc.subject nauczyciel pl
dc.subject rodzic pl
dc.subject uczeń pl
dc.title Aplikacja ASP MVC3 wspomagająca pracę nauczycieli pl
dc.title.alternative ASP Application MVC3 supporting the work of teachers pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-18T13:29:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info