Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na potrzeby gminy Szczucin

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Sekulska Barbara
dc.date.accessioned 2014-01-20T14:12:22Z
dc.date.available 2014-01-20T14:12:22Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4390
dc.description.abstract W Polsce większość gmin koncentruje swoją uwagę na rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska przyrodniczego, wymuszonych prawem lub względami społecznymi i gospodarczymi. Wieloletnie zaniedbania, zwłaszcza w sferze infrastruktury technicznej, wymagają ogromnych nakładów finansowych oraz profesjonalnego podejścia do zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Coraz więcej gmin, na podstawie rozwiązań wynikających z ustawy o finansach publicznych przygotowuje własne strategie rozwoju i wieloletnie programy inwestycyjne, które decydują o ciągłości podejmowanych działań. Największą barierą w realizacji inwestycji jest z reguły zgromadzenie niezbędnych środków finansowych, wystarczających na ich pokrycie. Są to bowiem na ogół przedsięwzięcia niezwykle kapitałochłonne, wymagające wydatkowania znacznych środków pieniężnych w krótkim czasie, co przekracza realne możliwości gmin, które muszą poszukiwać zewnętrznych źródeł finansowania. W tej sytuacji uzasadnione wydaje się przybliżenie teoretycznych zagadnień do realiów rzeczywistej polityki inwestycyjnej gminy w odniesieniu do wciąż rosnących możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych środków na finansowanie inwestycji, zwłaszcza w świetle integracji Polski z Unią Europejską. Celem pracy jest zaprezentowanie funduszy Unii Europejskiej, przedstawienie źródeł i metod finansowania inwestycji na przykładzie Gminy Szczucin. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject polityka regionalna UE pl
dc.subject dostosowanie polskiego rolnictwa pl
dc.subject program Phare pl
dc.subject SAPARD pl
dc.subject program wsparcia transportu i ochrony środowiska ISPA pl
dc.subject system samorządowy w Polsce pl
dc.subject gmina pl
dc.subject gospodarka finansowa gminy pl
dc.subject budżet pl
dc.subject fundusze przedakcesyjne pl
dc.subject gmina Szczucin pl
dc.title Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na potrzeby gminy Szczucin pl
dc.title.alternative Making use of the European Union founds for the needs of Szczucin commune en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info