Aplikacja .NET wspomagająca proces eksploatacji sprzętu medycznego w jednostkach służby zdrowia

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Przybycień, Krzysztof
dc.contributor.author Chmielowski, Grzegorz
dc.date.accessioned 2014-01-20T14:14:08Z
dc.date.available 2014-01-20T14:14:08Z
dc.date.issued 2012-07-04 18:45:43
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4392
dc.description.abstract Celem mojej pracy jest projekt i implementacja aplikacji .NET, która ma za zadanie rozwiązać problem prawidłowej eksploatacji sprzętu medycznego w jednostkach służby zdrowia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Tworząc aplikację postanowiłem wykorzystać możliwości środowiska Microsoft Visual Studio 2010. Posługując się swoją wiedzą z zakresu języka C#, mapera relacyjno-obiektowego ADO.NET Entity Framework oraz serwera bazy danych Microsoft SQL Server udało się stworzyć program realizujący stawiane cele. Niniejsza praca została podzielona na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy zawiera założenia projektowe, jakie zostały postawione przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Przedstawione również zostały istniejące rozwiązania stawianego problemu w postaci istniejących na rynku aplikacji realizujących te same funkcje. Celem drugiego rozdziału jest zapoznanie czytelnika ze środowiskiem, narzędziami i technologią użytą w niniejszej pracy. Kolejny rozdział poświęcony jest funkcjonalności i działaniu aplikacji „Ewidencja Sprzętu Medycznego”. Czytelnik obok najważniejszych funkcji pozna interfejs oraz dowie się jak zainstalować i uruchomić stworzony program. W ostatnim rozdziale zaprezentowano strukturę klas i strukturę modelu danych encji. Również znajduje się tu opis implementacji modułu „Plan Przeglądów”, będącego jedną z najmocniejszych stron stworzonej aplikacji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject aplikacje internetowe pl
dc.subject programy komputerowe pl
dc.subject programy komputerowe pl
dc.subject komputerowe wspomaganie zarządzania pl
dc.subject ewidencja pl
dc.title Aplikacja .NET wspomagająca proces eksploatacji sprzętu medycznego w jednostkach służby zdrowia pl
dc.title.alternative .NET application supporting the process of running medical devices in healthcare sector pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-20T11:29:46Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info