Rola Stanów Zjednoczonych w europejskiej polityce bezpieczeństwa po 11 września 2001 roku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Jadach, Kinga
dc.date.accessioned 2014-01-20T14:33:55Z
dc.date.available 2014-01-20T14:33:55Z
dc.date.issued 2012-07-04 14:06:32
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4396
dc.description.abstract Celowością podjęcia tematu a zarazem punktem wyjściowym do analizy o roli Stanów Zjednoczonych w polityce bezpieczeństwa Europy, były ataki terrorystyczne na Światowe Centrum Handlu w Nowym Jorku oraz Pentagon, 11 września 2001 roku. Taki precedens, rzutował na znaczną zmianę obranego dotąd kursu w dziedzinie amerykańskiej polityki zagranicznej, co miało i nadal ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo europejskie. Stany Zjednoczone nadal są jednym z kluczowych gwarantów bezpieczeństwa europejskiego, jednak w ostatnich latach jesteśmy świadkami stopniowego zmniejszania amerykańskiego zaangażowania w sprawy Europejskie. Punktem wyjścia do zweryfikowania hipotezy, jako że Stany Zjednoczone dążą do stopniowego, całkowitego zaangażowania Europy w przejęcie całkowitej odpowiedzialności za bezpieczeństwo swojego kontynentu posłuży zawarta w pierwszym rozdziale dokładna analiza teoretyczna zjawiska jakim jest bezpieczeństwo, jego ewolucja oraz porównanie tradycyjnych z nowotworzonymi definicjami, które dostosowują swoją treść do nowych, zmieniających się w XXI wieku zagrożeń i wyzwań w tej dziedzinie. Kolejnym, bardzo istotnym z punktu widzenia tematu pracy elementem jest dokładne przedstawienie i przebadanie głównych dokumentów strategicznych tworzonych po obu stronach Atlantyku przez amerykańskie administracje oraz przez instytucje Unii Europejskiej, znajdujące się w drugim rozdziale rozprawy. Relewantną częścią pracy jest ostatni, trzeci rozdział opierający się na badaniu case study, uwzględniający pięć wybranych, uznanych za najważniejsze, wydarzeń rzutujących na rolę USA w europejskiej polityce bezpieczeństwa, po 11 września 2001 roku. Podsumowując wszystkie wnioski wypływające z przeprowadzonej analizy, można pozwolić sobie na sformułowanie ogólnej konkluzji, będącej zarazem tezą pracy. Rola Stanów Zjednoczonych w Europejskiej polityce bezpieczeństwa po 11 września 2001 roku wydaje się słabnąć. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bezpieczeństwo pl
dc.subject bezpieczeństwo międzynarodowe pl
dc.subject systemy bezpieczeństwa pl
dc.subject polityka międzynarodowa pl
dc.subject Stany Zjednoczone Ameryki pl
dc.subject Europa pl
dc.subject polityka bezpieczeństwa pl
dc.title Rola Stanów Zjednoczonych w europejskiej polityce bezpieczeństwa po 11 września 2001 roku pl
dc.title.alternative The role of the United States of America in european security policy after 11th September 2001 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-20T12:39:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info