Aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Handlowo - Produkcyjnej Spółdzielni Pracy "Gorzków " w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wdowiak, Wojciech
dc.contributor.author Obrzud Małgorzata
dc.date.accessioned 2014-01-20T21:59:51Z
dc.date.available 2014-01-20T21:59:51Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4417
dc.description.abstract Do prowadzenia działalności każdego przedsiębiorstwa, obok czynników rzeczowych, niezbędna jest wykwalifikowana siła robocza, przez którą rozumie się całokształt fizycznych i psychicznych zdolności i umiejętności ludzkich potrzebnych do wykonywania określonej pracy użytkowej. Siła robocza jest czynnikiem, który w procesach gospodarczych wiąże środki pracy i przedmioty pracy, organizując określoną działalność gospodarczą, odpowiednio wykorzystując czynniki rzeczowe i sprawując nad nimi swój nadzór. Siła robocza powiązana odpowiednio ze środkami i przedmiotami pracy przekształca się w pracę, którą określa się jako świadomą i celową działalność człowieka, zmierzającą do wytwarzania dóbr i usług dla zaspokojenia potrzeb społecznych. Celem niniejszej pracy jest analiza zarządzania zasobami ludzkimi w Handlowo – Produkcyjnej Spółdzielni Pracy „Gorzków” w Nowym Sączu. Objaśniono pojęcie zasobów ludzkich oraz informacje ogólne z zakresu zarządzania oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono kwestie związane z zatrudnieniem, szkoleniem i zwalnianiem pracowników oraz poruszono zagadnienie wynagradzania oraz motywowania. Przedstawiono historię badanego podmiotu, zasady jego funkcjonowania w oparciu o statut i strukturę organizacyjną, a także dokonano analizy strukturalnej kadry spółdzielni pod względem wieku, płci, wykształcenia i stażu pracy (okres analizy obejmował lata 2002 – 2005). Za pomocą kwestionariusza wywiadu składającego się z 12 pytań, przeprowadzonego wśród wszystkich osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, dokonano oceny kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa min. jakości i skuteczności pracy, zaangażowania oraz identyfikacji pracowników z firmą. Weryfikacji została poddana także polityka Spółdzielni tj. efektywność wykorzystania zasobów, jakość świadczonych usług oraz stopień zainteresowania klientem i jego potrzebami. Uzyskano informację na temat stosowanego przez główne kierownictwo Spółdzielni stylu kierowania i oddziaływania na podwładnych. Przedstawiono formy zatrudniania, szkolenia i zwolnień pracowniczych oraz środki motywacyjne stosowane dla zwiększenia efektywnej pracy ludzi zatrudnionych w badanej Spółdzielni. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject rekrutacja pl
dc.subject szkolenia pl
dc.subject zwolnienia pl
dc.subject wynagrodzenia pl
dc.subject funkcja personalna pl
dc.subject funkcja motywacyjna pl
dc.title Aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Handlowo - Produkcyjnej Spółdzielni Pracy "Gorzków " w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative The aspects of human resources management on the example of a trade and manufacturing cooperative „Gorzków” in Nowy Sącz en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info