Pieniądz elektroniczny jako substytut pieniądza gotówkowego-ewolucja na świecie i znaczenie w polskim obrocie gospodarczym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Smyk, Dominik
dc.date.accessioned 2014-01-21T10:02:26Z
dc.date.available 2014-01-21T10:02:26Z
dc.date.issued 2012-07-06 12:58:11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4439
dc.description.abstract Pieniądz elektroniczny posiada odpowiednie cechy do tego by być substytutem gotówki i pełni takie same funkcje co jego „starszy” odpowiednik – jednakże obecnie jest on głównie instrumentem do dokonywania mikropłatności, a prognozy dotyczącego jego szybkiego rozwoju i podbicia rynków- nie w pełni się sprawdziły. Główną hipotezą niniejszej pracy jest założenie, że ciągle rozwijający się pieniądz elektroniczny stanowi substytut pieniądza gotówkowego. Rozdział I poświęcony został wyjaśnieniu istoty pieniądza. Przeanalizowano najpopularniejsze definicje omawianego zagadnienia- zarówno ogólne, jak i funkcjonalne. Ze względu na temat pracy zarysowano historię pieniądza. Rozdział zakończony został wyliczeniem cech pieniądza, które uważane były za najistotniejsze i najbardziej pożądane. Rozdział II traktuje o rodzajach pieniądza, w oparciu o podział na: pieniądz zdawkowy (gotówkowy), pieniądz rozrachunkowy (bezgotówkowy), inne formy pieniądza. Zdaniem autora taka systematyka pozwala na klarowne przedstawienie zagadnienia różnych rodzajów omawianego środka płatności. Rozdział III w całości poświęcony został tematyce pieniądza elektronicznego. Przedstawiono definicję, a także informacje dotyczącego jego powstania i rozwoju, z uwzględnieniem aspektów prawnych. Rozdział IV stanowi próbę odpowiedzi na postawione we wstępie pracy pytania, w oparciu o analizę obecnego zastosowania pieniądza elektronicznego, prognozy na przyszłość i realizowaną strategię rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013. Autor przy tworzeniu niniejszej pracy zastosował metodę statyczną przetwarzania materiałów źródłowych, do których należały przede wszystkim: literatura przedmiotu, artykuły, akty prawne, dokumenty internetowe oraz opracowania statystyczne. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject pieniądz pl
dc.subject pieniądz elektroniczny pl
dc.subject obrót bezgotówkowy pl
dc.subject obrót gospodarczy pl
dc.title Pieniądz elektroniczny jako substytut pieniądza gotówkowego-ewolucja na świecie i znaczenie w polskim obrocie gospodarczym pl
dc.title.alternative Electronic money as a substitute for cash money- its evolution in the world and its importance in polish business trading pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-21T09:07:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info