Stosunki międzyludzkie w firmie a wydajność pracy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulzak, Andrzej
dc.contributor.author Uroda Kamila
dc.date.accessioned 2014-01-21T22:46:36Z
dc.date.available 2014-01-21T22:46:36Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4476
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia zasobów ludzkich w organizacji, relacji jakie zachodzą pomiędzy nimi, a także wpływu ich zachowań na przebieg i efekty pracy. Podjęto próbę zdefiniowania pojęcia stosunków międzyludzkich ze szczególnym uwzględnieniem ich rodzajów i interakcji jakie zachodzą między nimi. Zasygnalizowano kwestię organizacji jako całości stosunków między-pracowniczych wraz z jej formalnymi i nieformalnymi aspektami funkcjonowania, po to aby zdefiniować pojęcie kultury organizacyjnej, a więc tego, co wpływa na jakość jej funkcjonowania, tak by ostatecznie podjąć problem komunikacji, której niedoskonałości bywają zarzewiem konfliktów. Przybliżono pojęcie pracy oraz wydajności, zwracając jednocześnie uwagę na czynniki jakie mają wpływ na jej zwiększanie w szerszym kontekście – w ujęciu organizacji jako całości. Zaprezentowano również wydajność pracy w relacji z innymi elementami aktywności zawodowej człowieka. Przedstawiono cel, zakres jak również charakterystykę obiektu zainteresowania badawczego, a także wybrane metody i techniki analizy zasobów ludzkich. Dokonano prezentacji i charakterystyki wyników badań, będących próbą odpowiedzi na pytanie czy zadowolenie z pracy wpływa na wydajność pracowników, jakie elementy struktury społecznej mają wpływ na jakość stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy oraz czy wpływają one na podnoszenie wydajności prac. Zaprezentowane badania obejmują strukturę demograficzną przedsiębiorstwa, poziom wydajności pracowników oraz relacji międzyludzkich w kontekście wpływu na pracę załogi całego zakładu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject relacje interpersonalne pl
dc.subject wydajność pracy pl
dc.subject kultura organizacyjna przedsiębiorstwa pl
dc.subject komunikacja pl
dc.subject konflikt pl
dc.subject praca pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.title Stosunki międzyludzkie w firmie a wydajność pracy pl
dc.title.alternative The role of interpersonal relations in work place efficiency en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info